EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0747

2007/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007 o uznávání certifikačních postupů v souladu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) a o zrušení rozhodnutí 97/264/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5291) (Text s významem pro EHP)

OJ L 303, 21.11.2007, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 140 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/747/oj

21.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 303/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. listopadu 2007

o uznávání certifikačních postupů v souladu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) a o zrušení rozhodnutí 97/264/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 5291)

(Text s významem pro EHP)

(2007/747/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise stanovila revidované mezinárodní normy a požadavky na evropskou akreditaci certifikačních orgánů, které splňují požadavky článku 9 nařízení (ES) č. 761/2001 a které by proto Komise měla uznat.

(2)

Normy a požadavky na akreditaci uznávané podle rozhodnutí Komise 97/264/ES ze dne 16. dubna 1997 o uznání postupů certifikace v souladu s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 1836/93 o dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (2) se již nepoužívají, a proto by mělo být rozhodnutí 97/264/ES zrušeno.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 14 nařízení (ES) č. 761/2001,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely článku 9 nařízení (ES) č. 761/2001 uznává Komise tyto normy a požadavky na akreditaci certifikačních orgánů:

1.

V rakouských právních předpisech: zákon o řízení z hlediska životního prostředí (UMG BGBl.I Nr. 96/2001) v příslušné verzi, která se vztahuje na ověřovatele stavu životního prostředí z řad organizací i jednotlivců.

2.

V německých právních předpisech: zásady akreditace certifikačních orgánů pro systémy řízení z hlediska životního prostředí (EMS) a certifikační postupy pro EMS – vydané v září 1996 německým spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a spolkovým ministerstvem hospodářství a schválené Ověřovacím výborem pro životní prostředí podle článku 21 německého zákona o EMAS (Umweltauditgesetz).

3.

Požadavky na akreditaci certifikačních orgánů podle normy ISO 14001:2004, založené na odpovídajících zásadách, které potvrdil a zveřejnil orgán Evropská spolupráce v akreditaci (EA), akreditovaných podle jedné z těchto norem:

a)

ISO/IEC 17021:2006 (Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu);

b)

ISO/IEC Pokyn 66:1999 (Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů environmentálního managementu (EMS)) do 15. září 2008.

Článek 2

Rozhodnutí 97/264/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. listopadu 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 114, 24.4.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 104, 22.4.1997, s. 35.


Top