EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0188

2007/188/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/596/ES, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1282)

OJ L 87, 28.3.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 407–408 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 246 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/188/oj

28.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. března 2007,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/596/ES, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko

(oznámeno pod číslem K(2007) 1282)

(2007/188/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2006/596/ES (2) byl stanoven seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013.

(2)

Po přistoupení Bulharska a Rumunska by tyto státy měly být přidány do seznamu členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013.

(3)

Rozhodnutí 2006/596/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Z důvodu jasnosti a právní jistoty by se toto rozhodnutí mělo používat ode dne přistoupení Bulharska a Rumunska,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2006/596/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. března 2007.

Za Komisi

Danuta HÜBNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1989/2006 (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 243, 6.9.2006, s. 47.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti od 1. ledna 2007

 

Bulharsko

 

Česká republika

 

Estonsko

 

Řecko

 

Kypr

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Maďarsko

 

Malta

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovinsko

 

Slovensko“


Top