EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112R(01)

Oprava směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ( Úř. věst. L 347 ze dne 11.12.2006 )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 60–61 (CS, EL, EN, FR, LT, HU, MT, PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/corrigendum/2007-12-20/1/oj

20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/60


Oprava směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 11. prosince 2006 )

Strana 1, poznámka pod čarou č. 1:

Místo:

Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 221, 12.8.2006, s. 9).“,

má být:

Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).“

Strana 1, poznámka pod čarou č. 2:

Místo:

Úř. věst. L 71, 14.4.1967, s. 1301/67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 69/463/EHS (Úř. věst. L 320, 20.12.1969, s. 34).“,

má být:

Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301/67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 77/388/EHS.“

Strana 7, v obsahu, řádek č. 13 a 38:

Místo:

„Oddíl 1 – Definice 110“,

má být:

„Oddíl 1 – Definice“.

Strana 8, v obsahu:

Místo:

„Příloha I“,

má být:

„Příloha I – SEZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 13 ODST. 1 TŘETÍM PODODSTAVCI“.

Strana 20, čl. 72 druhý pododstavec:

Místo:

„… považují se za „obvyklou cenu““,

má být:

„… považují se za obvyklou cenu“.

Strana 22, článek 83:

Místo:

„… podle kapitoly 1 …“,

má být:

„… podle kapitoly 2 …“.

Strana 28, článek 133 druhý pododstavec:

Místo:

„Členské státy … podle písmene d) prvního odstavce“,

má být:

„Členské státy … podle písmene d) prvního pododstavce tohoto článku“.

Strana 28, čl. 134 první pododstavec písm. a):

Místo:

„… osvobozeného od daně; nebo“,

má být:

„… osvobozeného od daně;“.

Strana 40, čl. 199 odst. 3:

Místo:

„3.   Pro účely odstavce 1 mohou členské státy:“,

má být:

„3.   Pro účely odstavce 1 mohou členské státy přijmout tato opatření:“.

Strana 57, čl. 329 písm. a):

Místo:

„… ve smyslu čl. 312 odst. 2“,

má být:

„… ve smyslu čl. 312 bodu 2“.

Strana 57, čl. 330 druhý pododstavec:

Místo:

„… ve smyslu čl. 312 odst. 1“,

má být:

„… ve smyslu čl. 312 bodu 1“.

Strana 66, čl. 411, odst. 1:

Místo:

„… uvedené v části B přílohy X.“,

má být:

„… uvedené v části B přílohy XI.“

Strana 79, příloha XI, část A, bod 2, poslední řádek:

a)

Místo

:

„Směrnice 2006/98/ES (Úř. věst. L ..., ..., s. ... (*)“,

má být

:

„Směrnice 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129)“;

b)

poznámka pod čarou (*) se vypouští.

Strana 81 a následující, příloha XII, srovnávací tabulka:

a)

Strana 88, sloupec „Směrnice 77/388/EHS“, šestý řádek:

Místo

:

„Čl. 13 část B písm. d) body 1 až 5 první a druhá odrážka“,

má být

:

„Čl. 13 část B písm. d) bod 5 první a druhá odrážka“;

b)

strana 88, sloupec „Tato směrnice“, třináctý řádek:

Místo

:

„Čl. 140 písm. a)“,

má být

:

„Čl. 143 písm. a)“;

c)

strana 92, za čtvrtým řádkem od konce:

Vložte nový řádek mezi čtvrtý a třetí řádek od konce a:

do sloupce „Směrnice 77/388/EHS“ vložte: „Čl. 24a druhý pododstavec“,

do sloupce „Tato směrnice“ vložte pomlčku;

d)

strana 92, sloupec „Tato směrnice“, předposlední řádek:

Místo

:

„Čl. 296 odst. 1 body 1 až 8“,

má být

:

„Čl. 295 odst. 1 body 1 až 8“;

e)

strana 96, sloupec „Tato směrnice“, šestý řádek od konce:

Místo

:

„Čl. 198 odst. 1 a 2“,

má být

:

„Čl. 198 odst. 1 a 3“;

f)

strana 114, sloupec „Směrnice 77/388/EHS“, osmý řádek od konce:

Místo

:

„Příloha G body 1 a 2“,

má být

:

„Příloha G odstavce 1 a 2“;

g)

strana 117, sloupec „Jiné akty“, předposlední řádek:

Místo

:

„Příloha VIII odst. 7 bod 1 třetí pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003“,

má být

:

„Příloha VIII odst. 7 bod 1 písm. b) třetí pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003“.


Top