EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0595

2006/595/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006 , kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle konvergence na období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 3475)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj

6.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. srpna 2006,

kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „konvergence“ na období 2007–2013

(oznámeno pod číslem K(2006) 3475)

(2006/595/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1083/2006 má konvergenční cíl urychlit konvergenci nejméně rozvinutých členských států a regionů.

(2)

Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 se regiony způsobilými pro financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „konvergence“ rozumí regiony odpovídající úrovni II klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „NUTS 2“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (2), jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za období 2000–2002 je nižší než 75 % průměru EU 25 za stejné referenční období.

(3)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 regiony na úrovni NUTS 2, které by byly způsobilé pro status konvergenčního cíle podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení, pokud by práh způsobilosti byl i nadále 75 % průměrného HDP EU 15, ale které pozbývají způsobilosti, neboť jejich nominální HDP na obyvatele přesáhne 75 % průměrného HDP EU 25 měřeného a vypočteného podle téhož čl. 5 odst. 1, jsou přechodně a na zvláštním základě rovněž způsobilé pro financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „konvergence“.

(4)

Je nutné sestavit seznam způsobilých regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Regiony způsobilé k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „konvergence“ jsou uvedeny v příloze I.

Článek 2

Regiony způsobilé k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „konvergence“ přechodně a na zvláštním základě podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006, jsou uvedeny v příloze II.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. srpna 2006.

Za Komisi

Danuta HÜBNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam regionů NUTS 2 způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „konvergence“ na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


PŘÍLOHA II

Seznam regionů NUTS 2 způsobilých k financování ze strukturálních fondů přechodně a na zvláštním základě v rámci cíle „konvergence“ na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top