EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0070

Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území SpolečenstvíText s významem pro EHP

OJ L 127, 29.4.2004, p. 97–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 61 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 61 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 43 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/70/oj

32004L0070Úřední věstník L 127 , 29/04/2004 S. 0097 - 0103


Směrnice Komise 2004/70/ES

ze dne 28. dubna 2004,

kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. c) a d) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 20 aktu o přistoupení z roku 2003 odkazuje na přílohu II uvedeného aktu, která obsahuje úpravy acquis vyžadované přistoupením. Příloha II však v zásadě zohledňuje pouze úpravy aktů přijatých před závěrečným datem pro přístupová jednání, tzn. před 1. listopadem 2002.

(2) Je však třeba provést dodatečné úpravy acquis, zejména u těch aktům, které byly přijaty po uvedeném datu, jakož i u aktů, které nemohly být zahrnuty do přílohy II nebo které kvůli změněným podmínkám vyžadují nové úpravy.

(3) Směrnice 2000/29/ES byla po 1. listopadu 2002 opakovaně změněna, pokud jde o některá ustanovení přijatá aktem o přistoupení z roku 2003.

(4) Aktem o přistoupení z roku 2003 byla Litva uznána za chráněnou zónu ohledně Beet necrotic yellow vein virus na omezené období končící dnem 31. března 2006. Příloha IV by tedy měla být změněna, aby odrážela změny provedené aktem o přistoupení.

(5) Aktem o přistoupení z roku 2003 bylo Lotyšsko, Slovinsko a Slovensko uznáno za chráněnou zónu ohledně Globodera pallida (Stone) Behrens na omezené období končící dnem 31. března 2006. Příloha IV by tedy měla být změněna, aby odrážela změny provedené aktem o přistoupení.

(6) Aktem o přistoupení z roku 2003 byla Malta uznána za chráněnou zónu ohledně Citrus tristeza virus (evropské kmeny) na omezené období končící dnem 31. března 2006. Příloha IV by tedy měla být změněna, aby odrážela změny provedené aktem o přistoupení.

(7) Z důvodu jasnosti by některé změny přijaté po 1. listopadu 2002 měly být sloučeny do jednoho textu. Členským státům je třeba poskytnout přiměřenou dobu k provedení těch ustanovení této směrnice, která neodrážejí stávající právní úpravu.

(8) Směrnice 2000/29/ES by proto měla být změněna.

(9) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2000/29/ES se mění takto:

1. Přílohy I, II, III a IV se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

2. Část B přílohy IV se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s přílohou II této směrnice nejpozději do 1. června 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/31/ES (Úř. věst. L 85, 23.3.2004, s. 18).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Přílohy I, II, III a IV směrnice 2000/29/ES se mění takto:

1. V příloze I části B písm. b) se bod 1 nahrazuje tímto:

"1. Beet necrotic yellow vein virus | DK, F (Bretaň), FI, IRL, LT, P (Azory), UK (Severní Irsko)" |

2. V příloze II části B písm. b) se bod 2 nahrazuje tímto:

"2. Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. | Části rostlin kromě plodů, semen a rostlin určených k výsadbě, včetně živého pylu určeného k opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI, SK, FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)" |

3. Část B přílohy III se mění takto:

a) bod 1 se nahrazuje tímto:

"1.Bez dotčení zákazů použitelných na rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9, 9.1 a 18, pokud je to nutné, rostliny a živý pyl určený k opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., kromě plodů a semen, původem ze třetích zemí kromě Švýcarska a kromě zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2 nebo v nichž byly podle příslušné mezinárodní normy pro rostlinolékařská opatření zřízeny oblasti prosté škodlivých organismů, pokud jde o Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al., a tyto oblasti byly za takové uznány postupem podle čl. 18 odst. 2. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI, SK, FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)" |

b) bod 2 se nahrazuje tímto:

"2.Bez dotčení zákazů použitelných na rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9, 9.1 a 18, pokud je to nutné, rostliny a živý pyl určený k opylování Cotoneaster Ehrh. a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, kromě plodů a semen, původem ze třetích zemí kromě těch, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2 nebo v nichž byly podle příslušné mezinárodní normy pro rostlinolékařská opatření zřízeny oblasti prosté škodlivých organismů, pokud jde o Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al., a tyto oblasti byly za takové uznány postupem podle čl. 18 odst. 2. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Tridentskno-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI, SK, FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)" |

4. Část B přílohy IV se mění takto:

a) v bodu 20.1 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko);"

b) v bodu 20.2 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko);"

c) bod 21 se nahrazuje tímto:

"21.Rostliny a živý pyl určený k opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.,kromě plodů a semen | Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9, 9.1 a 18 a v příloza III části B bodu 1, v případě potřeby, úřední potvrzení, že rostliny: a)pocházejí ze třetích zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2,nebob)pocházejí z oblastí nacházejících se ve třetí zemi a prostých škodlivých organismů, které byly stanoveny podle příslušné mezinárodní normy pro rostlinolékařská opatření jako prosté škodlivých organismů, pokud jde o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a byly za takové uznány postupem podle čl. 18 odst. 2,neboc)pocházejí z některého z následujících kantonů ve Švýcarsku: Bern (kromě okresů Signau a Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,nebod)pocházejí z chráněných zón vyjmenovaných v pravém sloupci,neboe)byly vypěstovány nebo, v případě přemístění do "nárazníkové zóny", udržovány po dobu nejméně 7 měsíců včetně období od 1. dubna do 31. října posledního ukončeného vegetačního období na pozemku:aa)umístěném v úředně vymezené "nárazníkové zóny" o rozloze nejméně 50 km2, a to nejméně 1 km od hranice této zóny, kde hostitelské rostliny podléhají úředně schválenému a kontrolovanému ochrannému režimu, stanovenému nejpozději před začátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, s cílem minimalizovat riziko šíření Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. zrostlin pěstovaných v této oblasti. Podrobný popis této "nárazníkové zóny" je k dispozici Komisi a ostatním členským státům. Po zřízení "nárazníkové zóny" se provede úřední kontrola v zóně, která nezahrnuje pozemek a jeho bezprostřední okolí o šířce 500 m, v nejvhodnější dobu alespoň jednou od začátku posledního ukončeného vegetačního období a všechny hostitelské rostliny, které vykazují příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. by měly být okamžitě odstraněny. Výsledky těchto inspekcí se předkládají Komisi a ostatním členským státům do 1. května každého roku; abb)úředně schváleném, stejně jako "nárazníková zóna", před začátkem předposledního ukončeného vegetačního období pro pěstování rostlin za podmínek uvedených v tomto bodě; acc)který, stejně jako bezprostřední okolí o šířce 500 m, byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období shledán prostým Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. a při úřední prohlídce uskutečněné nejméně:dvakrát na pozemku v nejvhodnější dobu, tzn. jednou v červnu až srpnu a podruhé v srpnu až listopadu;ajednou v uvedené přilehlé oblasti v nejvhodnější dobu, tzn. v srpnu až listopadu; add)u jehož rostlin byly provedeny úřední testy na latentní infekci podle vhodné laboratorní metody na vzorcích úředně odebraných v nejvhodnějším období.V období mezi 1. dubnem 2004 a 1. dubnem 2005 se tato ustanovení nepoužijí pro rostliny, které byly přemístěny do chráněných zón nebo uvnitř chráněných zón vyjmenovaných v pravém sloupci a které byly vypěstovány a udržovány na pozemcích nacházejících se v úředně vymezených "nárazníkových zónách" v souladu s příslušnými požadavky použitelnými do 1. dubna 2004. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI, SK, FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)" |

d) bod 21.3 se nahrazuje tímto:

"21.3Včelstva, od 15. března do 30. června | Musí být písemně doloženo, že včelstva: a)pocházejí ze třetích zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2;nebob)pocházejí z některého z následujících kantonů ve Švýcarsku: Bern (kromě okresů Signau a Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais;neboc)pocházejí z chráněných zón vyjmenovaných v pravém sloupci;nebod)byly před přemístěním podrobeny odpovídající karanténě. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI, SK, FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)" |

e) v bodu 22 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko);"

f) v bodu 23 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko);"

g) v bodu 25 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko);"

h) v bodu 26 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko);"

i) v bodu 27.1 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko);"

j) v bodu 27.2 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko);"

k) v bodu 30 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), UK (Severní Irsko)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES se mění takto:

a) v bodu 20.1 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

b) v bodu 20.2 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

c) v bodu 20.3 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"LV, SI, SK, FI;"

d) v bodu 22 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

e) v bodu 23 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

f) v bodu 25 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

g) v bodu 26 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

h) v bodu 27.1 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

i) v bodu 27.2 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

j) v bodu 30 se slova v pravém sloupci nahrazují tímto:

"DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), LT, UK (Severní Irsko);"

k) bod 31 se nahrazuje tímto:

"31.PlodyCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem z E, F (kromě Korsiky) a CY | Bez dotčení požadavků použitelných pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole II bodu 30.1: a)plody jsou bez listů a stopek; nebob)v případě plodů s listy a stopkami, úřední potvrzení, že plody jsou uloženy v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a zůstanou zapečetěny během jejich přepravy přes chráněnou zónu, která byla jako chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny rozlišovací značkou, jež musí být uvedena v pasu. | EL, F (Korsika), I, M, P" |

--------------------------------------------------

Top