EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2415

Nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2666/2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu

OJ L 327, 12.12.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2415/oj

32001R2415Úřední věstník L 327 , 12/12/2001 S. 0003 - 0004


Nařízení Rady (ES) č. 2415/2001

ze dne 10. prosince 2001,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2666/2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropské společenství se zavázalo poskytnout finanční pomoc Bývalé jugoslávské republice Makedonii zahrnující podporu při plnění rámcové dohody ze dne 13. srpna 2001.

(2) Situace v zemi vyžaduje účinné a bezodkladné poskytnutí pomoci ze strany Společenství, která je nejsnadnější, je-li prováděna na místní úrovni.

(3) Evropská agentura pro obnovu (dále jen "agentura"), založená nařízením (ES) č. 2667/2000 [3], má rozsáhlé zkušenosti z hlediska evropské pomoci i výhodné umístění.

(4) Nařízení (ES) č. 2666/2000 [4] a nařízení (ES) č. 2667/2000 by proto měly být změněny, aby se činnost agentury rozšířila i na Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii.

(5) Komise může pověřit agenturu, aby ve Svazové republice Jugoslávii a v Bývalé jugoslávské republice Makedonii prováděla evropskou pomoc, o níž je rozhodnuto v rámci v jiných nástrojů.

(6) Smlouva nestanoví k přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci, než jsou pravomoci uvedené v článku 308,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2666/2000 se mění takto: v čl. 4 odst. 1 a 2 se slova "pro Svazovou republiku Jugoslávii" nahrazují slovy "pro Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii".

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2667/2000 se mění takto:

1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. Komise může na agenturu přenést tyto úkoly:

i) provádění pomoci Společenství stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 2666/2000 pro Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii;

ii) provádění pomoci Společenství, o níž Komise rozhodla na základě jiných nástrojů dostupných pro uvedené země. V těch případech se pomoc provádí v souladu s odpovídajícími nařízeními a čl. 2 odst. 1 písm. b) a c), čl. 2 odst. 2, 3 a 4, článkem 4, a čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a písm. h) tohoto nařízení se nepoužijí.

2. Za tímto účelem se zřizuje Evropská agentura pro obnovu (dále jen "agentura") s cílem provádění pomoci Společenství uvedené v odstavci 1."

2) V čl. 2 odst. 1 písm. b) se slova "Svazové republiky Jugoslávie" nahrazují slovy "Svazové republiky Jugoslávie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie."

3) V čl. 4 odst. 10 se slova "pro Svazovou republiku Jugoslávii" nahrazují slovy "pro Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii."

4) V čl. 7 odst. 3 prvním pododstavci se slova "Svazové republiky Jugoslávie" nahrazují slovy "Svazové republiky Jugoslávie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie."

5) Ve čl. 7 odst. 3 druhém pododstavci se slova "Svazové republice Jugoslávii" nahrazují slovy "Svazové republice Jugoslávii a Bývalé jugoslávské republice Makedonii."

6) V článku 15 se slova "ke Svazové republice Jugoslávii" nahrazují slovy "ke Svazové republice Jugoslávii a Bývalé jugoslávské republice Makedonii."

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2001.

Za Radu

předseda

L. Michel

[1] Úř. věst. C 332 E, 27. 11. 2001, s. 338.

[2] Stanovisko ze dne 29. listopadu 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 306, 7. 12. 2000, s. 7.

[4] Úř. věst. L 306, 7. 12. 2000, s. 1.

--------------------------------------------------

Top