EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0204

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 24. ledna 2000, o uzavření Evropsko-středomořských dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

OJ L 70, 18.3.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 184 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 184 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 026 P. 3 - 3

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj

32000D0204Úřední věstník L 070 , 18/03/2000 S. 0001 - 0001


Rozhodnutí Rady a Komise

ze dne 24. ledna 2000,

o uzavření Evropsko-středomořských dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(2000/204/ES, ESUO)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310, ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na článek 95 této smlouvy,

po konzultaci s Poradním výborem a po jednohlasném souhlasu Rady,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že je třeba schválit Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé podepsané v Bruselu dne 26. února 1996,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, k ní připojené protokoly, jakož i prohlášení a výměny dopisů připojené k závěrečnému aktu se schvaluje jménem Evropského společenství a Evropského společenství uhlí a oceli.

Znění dohod, protokolů a závěrečného aktu se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1. Postoj Společenství v Radě přidružení a ve Výboru pro přidružení určí Rada na návrh Komise, případně Komise, vždy v souladu s ustanoveními Smluv o založení Evropského společenství a Evropského společenství uhlí a oceli.

2. Předseda Rady v souladu s článkem 79 dohody předsedá Radě přidružení a zastupuje postoj Společenství. Zástupce předsedy Rady předsedá Výboru přidružení v souladu s článkem 82 dohody a zastupuje postoj Společenství.

Článek 3

Předseda Rady učiní oznámení stanovené v článku 96 dohody jménem Společenství. Předseda Komise učiní oznámení jménem Evropského společenství uhlí a oceli.

V Bruselu dne 24. ledna 2000.

Za Komisi

R. Prodi

předseda

Za Radu

předseda

J. Gama

[1] Úř. věst. C 181, 24.6.1996, s. 15.

--------------------------------------------------

Top