EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0179

2012/179/EU: Rozhodnutí smíšeného výboru č. 1/2011 zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. října 2011 o některých aspektech vládních zakázek

Úř. věst. L 97, 3.4.2012, p. 1–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/179(1)/oj

3.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. 1/2011 ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ

ze dne 21. října 2011

o některých aspektech vládních zakázek

(2012/179/EU)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o některých aspektech vládních zakázek (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 11 odst. 4 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

Dne 1. května 2004 se Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika staly členskými státy Evropské unie.

Dne 1. ledna 2007 se Bulharská republika a Rumunsko staly členskými státy Evropské unie.

Dne 9. prosince 2008 přijala Komise rozhodnutí, kterým se mění přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech pro veřejné zakázky, pokud jde o seznamy zadavatelů a veřejných zadavatelů (1).

Je nutné změnit přílohy dohody, aby se zohlednila rozšíření Evropské unie a z nich plynoucí větší příležitosti vzájemného zadávání veřejných zakázek v rámci dohody.

Je nutné upravit přílohy dohody, aby se zohlednila aktualizace seznamů zadavatelů.

Je rovněž nutné změnit přílohu I dohody, aby se zohlednilo zavedení pravidel hospodářské soutěže v odvětví telekomunikací v Unii i ve Švýcarské konfederaci,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Přílohy I A, II A, III A a IV A se nahrazují zněním uvedeným v přílohách I, II, III a IV tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po jeho přijetí.

V Bruselu dne 21. října 2011.

Za Smíšený výbor pro zadávání veřejných zakázek

předseda

Erik NOOTEBOOM

Vedoucí delegace smluvní strany nevykonávající předsednictví

Didier CHAMBOVEY


(1)  Úř. věst. L 349, 24.12.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I A

UNIE

Dohoda se již na provozovatele v odvětví telekomunikací nevztahuje.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II A

UNIE

Belgie

SNCB Holding/NMBS Holding

Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Infrabel

Bulharsko

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

„Български държавни железници“ ЕАД

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

„БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)“ ЕООД

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

„Българска Железопътна Компания“ АД

„Булмаркет – ДМ“ ООД

Česká republika

Všichni zadavatelé, kteří poskytují služby v oblasti drážní dopravy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Například:

ČD Cargo, a. s.

České dráhy, a. s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dánsko

DSB

DSB S-tog A/S

Metroselskabet I/S

Německo

Deutsche Bahn AG

Jiné podniky poskytující železniční služby veřejnosti podle čl. 2 odst. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz ze dne 27. prosince 1993, naposledy pozměněného dne 26. února 2008.

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

AS Eesti Raudtee

AS Elektriraudtee

Irsko

Iarnród Éireann [/Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Řecko

„Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“), podle zákona č. 2671/98

„ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“ podle zákona č. 2366/95

Španělsko

Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

Ferrocarril de Soller

Funicular de Bulnes

Francie

Société nationale des chemins de fer français a jiné veřejné železniční sítě uvedené v Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 ze dne 30. prosince 1982, hlava II, kapitola 1

Réseau ferré de France, státní společnost zřízená zákonem č. 97-135 ze dne 13. února 1997

Itálie

Ferrovie dello Stato S. p. A. včetně le Società partecipate

Subjekty, společnosti a podniky poskytující železniční služby na základě povolení podle článku 10 regio decreto č. 1447 ze dne 9. května 1912, kterým se schvaluje úplné znění zákonů o le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Subjekty, společnosti a podniky poskytující železniční služby na základě povolení podle článku 4 legge č. 410 ze dne 4. června 1949 – Concorso dello Stato per la priattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Subjekty, společnosti a podniky nebo místní orgány poskytující železniční služby na základě povolení podle článku 14 legge č. 1221 ze dne 2. srpna 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Subjekty, společnosti a podniky poskytující služby veřejné dopravy podle článků 8 a 9 decreto legislativo č. 422 ze dne 19. listopadu 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – ve znění decreto legislativo č. 400 ze dne 20. září 1999 a článku 45 Legge č. 166 ze dne 1. srpna 2002

Kypr

Lotyšsko

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“ a další podniky poskytující železniční služby a obchodující v souladu se zákonem „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Valsts akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens“

Litva

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v oblasti železničních služeb v souladu s Kodexem železniční dopravy Litevské republiky (Úřední věstník č. 72–2489, 2004).

Lucembursko

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Maďarsko

Subjekty poskytující železniční dopravní služby veřejnosti podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről a na základě povolení podle 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Například:

Magyar Államvasutak (MÁV).

Malta

Nizozemsko

Zadavatelé v oblasti železničních služeb. Například:

Nederlandse Spoorwegen

ProRail

Rakousko

Österreichische Bundesbahn

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

Subjekty, které jsou oprávněny poskytovat dopravní služby podle Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, v platném znění.

Polsko

Subjekty poskytující železniční dopravní služby a působící na základě ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., zahrnující mimo jiné:

PKP Intercity Sp, z o.o.

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

„Koleje Mazowieckie – KM“ Sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalsko

CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., podle Decreto-Lei No. 109/77 ze dne 23. března 1977

REFER, E.P., podle Decreto-Lei No 104/97 ze dne 29. dubna 1997

RAVE, S.A., podle Decreto-Lei No 323-H/2000 ze dne 19. prosince 2000

Fertagus, S.A., podle Decreto-Lei 78/2005, ze dne 13. dubna

Veřejné orgány a veřejné podniky poskytující železniční služby podle Lei No 10/90 ze dne 17. března 1990

Soukromé podniky poskytující železniční služby podle Lei No 10/90 ze dne 17. března 1990, pokud mají zvláštní nebo výlučná práva

Rumunsko

Compania Națională Căi Ferate – CFR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă“

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători“

Slovinsko

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovensko

Subjekty provozující železnice a lanové dráhy a související zařízení podle zákona č. 258/1993 Sb., ve znění zákonů č. 152/1997 Sb. a č. 259/2001 Sb.

Subjekty, které jsou dopravci pro veřejnou železniční dopravu podle zákona č. 164/1996 Sb., ve znění zákonů č. 58/1997 Sb., č. 260/2001 Sb., č. 416/2001 Sb. a č. 114/2004 Sb., a na základě nařízení vlády č. 662 ze dne 7. července 2004.

Například:

Železnice Slovenskej republiky, a. s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Finsko

VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Švédsko

Veřejné subjekty provozující železniční služby v souladu s järnvägslagen (2004:519) a järnvägsförordningen (2004:526)

Regionální a místní veřejné subjekty provozující regionální nebo místní železnice podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

Soukromé subjekty provozující železniční služby na základě povolení vydaného podle förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, pokud je toto povolení v souladu s čl. 2 odst. 3 směrnice 2004/17ES

Spojené království

Network Rail plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited

Poskytovatelé železničních služeb, kteří působí na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených ministerstvem dopravy (Department of Transport) nebo jiným příslušným orgánem.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA III A

UNIE

a)   Doprava nebo distribuce plynu nebo tepla

Belgie

Distrigaz

Místní orgány a jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti

Fluxys

Bulharsko

Subjekty zajišťující výrobu nebo dopravu tepla na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

АЕЦ Козлодуй – ЕАД

Брикел – ЕАД

„Бул Еко Енергия“ ЕООД

„ГЕРРАД“ АД

Девен АД

ТЕЦ „Марица 3“ – АД

„Топлина електроенергия газ екология“ ООД

Топлофикация Бургас – ЕАД

Топлофикация Варна – ЕАД

Топлофикация Велико Търново – ЕАД

Топлофикация Враца – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Лозница – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

Топлофикация Правец – ЕАД

Топлофикация Разград – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Топлофикация Ямбол – ЕАД

Subjekty zajišťující dopravu, distribuci nebo veřejné dodávky plynu koncovým dodavatelem na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

Булгаргаз ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Балкангаз 2000 АД

Бургасгаз ЕАД

Варнагаз АД

Велбъждгаз АД

Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

Газинженеринг ООД

Газоснабдяване Асеновград АД

Газоснабдяване Бургас ЕАД

Газоснабдяване Враца ЕАД

Газоснабдяване Нова Загора АД

Газоснабдяване Нови Пазар АД

Газоснабдяване Попово АД

Газоснабдяване Първомай АД

Газоснабдяване Разград АД

Газоснабдяване Русе ЕАД

Газоснабдяване Стара Загора ООД

Добруджа газ АД

Дунавгаз АД

Каварна газ ООД

Камено-газ ЕООД

Кнежа газ ООД

Кожухгаз АД

Комекес АД

Консорциум Варна Про Енерджи ООД

Костинбродгаз ООД

Ловечгаз 96 АД

Монтанагаз АД

Овергаз Инк. АД

Павгаз АД

Плевенгаз АД

Правецгаз 1 АД

Примагаз АД

Промишлено газоснабдяване ООД

Раховецгаз 96 АД

Рилагаз АД

Севлиевогаз-2000 АД

Сигаз АД

Ситигаз България АД

Софиягаз ЕАД

Трансгаз Енд Трейд АД

Хебросгаз АД

Централ газ АД

Черноморска технологична компания АД

Ямболгаз 92 АД

Česká republika

Všichni zadavatelé, kteří poskytují služby v odvětvích plynárenství a teplárenství ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Například:

NET4GAS, spol. s r. o.

Pražská plynárenská, a. s.

Severomoravská plynárenská, a. s.

Plzeňská teplárenská, a. s.

Pražská teplárenská a. s.

Dánsko

Subjekty distribuující zemní plyn nebo teplo na základě povolení podle § 4 lov om varmeforsyning, viz úplné znění č. 347 ze dne 17. července 2005

Subjekty dopravující zemní plyn na základě povolení podle § 10 lov om naturgasforsyning, viz úplné znění č. 1116 ze dne 8. května 2006

Subjekty dopravující zemní plyn na základě povolení podle bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter ze dne 25. dubna 2006

Energinet Danmark nebo dceřinými společnostmi, jejichž výhradním vlastníkem je Energinet Danmark, podle lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, viz zákon č. 1384 ze dne 20. prosince 2004

Německo

Místní orgány, subjekty veřejného práva nebo sdružení subjektů veřejného práva nebo státní podniky, které dodávají energii jiným podnikům, provozují síť pro zásobování energií nebo mají dispoziční právo k síti pro zásobování energií na základě vlastnických práv podle čl. 3 odst. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) ze dne 24. dubna 1998, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006.

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332)

AS Kohtla-Järve Soojus

AS Kuressaare Soojus

AS Võru Soojus

Irsko

Bord Gáis Éireann

Jiné subjekty, které mohou být pověřeny distribucí nebo dopravou zemního plynu na základě povolení vydaného Commission for Energy Regulation podle Gas Acts 1976 až 2002

Subjekty, jež jsou držiteli povolení podle Electricity Regulation Act 1999 a jež distribuují teplo jako provozovatelé „Combined Heat and Power Plants“

Řecko

„Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, jež dopravuje a distribuuje zemní plyn podle zákona č. 2364/95, ve znění zákonů č. 2528/97, 2593/98 a 2773/99

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Španělsko

Enagas, S.A.

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Gasoducto Al Andalus, S.A.

Gasoducto de Extremadura, S.A.

Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

Transportista Regional de Gas, S.A.

Unión Fenosa de Gas, S.A.

Bilbogas, S.A.

Compañía Española de Gas, S.A.

Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

Distribuidora Regional de Gas, S.A.

Donostigas, S.A.

Gas Alicante, S.A.

Gas Andalucía, S.A.

Gas Aragón, S.A.

Gas Asturias, S.A.

Gas Castilla – La Mancha, S.A.

Gas Directo, S.A.

Gas Figueres, S.A.

Gas Galicia SDG, S.A.

Gas Hernani, S.A.

Gas Natural de Cantabria, S.A.

Gas Natural de Castilla y León, S.A.

Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural de Alava, S.A.

Gas Natural de La Coruña, S.A.

Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

Gas Navarra, S.A.

Gas Pasaia, S.A.

Gas Rioja, S.A.

Gas y Servicios Mérida, S.L.

Gesa Gas, S.A.

Meridional de Gas, S.A.U.

Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

Tolosa Gas, S.A.

Francie

Gaz de France, zřízený a působící podle Loi no46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění

GRT Gaz, který řídí rozvodnou síť plynu

Subjekty distribuující zemní plyn uvedené v článku 23 Loi no46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění (distribuční společnosti smíšeného hospodářství, obecní správy nebo podobné služby regionálních nebo místních orgánů), například: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo

Itálie

SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., dopravující zemní plyn

Subjekty distribuující zemní plyn podle úplného znění zákonů o přímém převzetí kontroly nad veřejnými službami místními orgány a okresy, schválených Regio Decreto č. 2578 ze dne 15. října 1925 a Decreto del P.R. č. 902 ze dne 4. října 1986 a články 14 a 15 Decreto Legislativo č. 164 ze dne 23. května 2000

Subjekty distribuující teplo veřejnosti uvedené v článku 10 legge č. 308 ze dne 29. května 1982 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo veřejnosti

Società di trasporto regionale, jejíž sazebník byl schválen Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Kypr

Lotyšsko

AS ‚Latvijas gāze‘

Veřejnoprávní subjekty místní samosprávy dodávající teplo veřejnosti

Litva

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“

Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a provádějící dopravu, distribuci nebo dodávky zemního plynu podle zákona Litevské republiky o zemním plynu (Úřední věstník č. 89–2743, 2000; č. 43–1626, 2007)

Subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a provádějící dodávky tepla podle zákona Litevské republiky o teple (Úřední věstník č. 51–2254, 2003, č. 130–5259, 2007)

Lucembursko

Société de transport de gaz SOTEG S.A.

Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

Service industriel de la Ville de Dudelange

Service industriel de la Ville de Luxembourg

Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo veřejnosti

Maďarsko

Subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a na základě povolení podle 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

Subjekty dopravující nebo distribuující teplo podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a na základě povolení podle 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

Nizozemsko

Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující zemní plyn na základě licence (vergunning) udělené místními orgány podle Gemeentewet, například: NV Nederlandse Gasunie

Místní orgány nebo orgány provincií dopravující nebo distribuující zemní plyn podle Gemeentewet nebo Provinciewet

Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo veřejnosti

Rakousko

Subjekty oprávněné k dopravě nebo distribuci zemního plynu podle Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451–1935 nebo Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, v platném znění

Subjekty oprávněné k dopravě nebo distribuci tepla podle Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, v platném znění

Polsko

Energetické společnosti ve smyslu ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zahrnující mimo jiné:

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

Europol Gaz S.A Warszawa

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o, o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

Elektrociepłownia Zabrze S.A.

Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugalsko

Subjekty, které dopravují nebo distribuují zemní plyn podle:

Decreto-Lei no 30/2006, ze dne 15. února 2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

Decreto-Lei no 140/2006, ze dne 26 července 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumunsko

„Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A.Mediaș“

SC Distrigaz Sud S.A.

E. ON Gaz România S.A.

E.ON Gaz Distribuție S.A.– Societăți de distribuție locală

Slovinsko

Subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn podle Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) a subjekty dopravující nebo distribuující teplo podle rozhodnutí vydaných těmito obcemi:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno pPodjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovensko

Subjekty, které na základě povolení poskytují nebo provádějí výrobu, distribuci, dopravu, skladování a dodávky zemního plynu veřejnosti podle zákona č. 656/2004 Sb.

Subjekty, které na základě povolení poskytují nebo provádějí výrobu, distribuci a dodávky tepla veřejnosti podle zákona č. 657/2004 Sb.

Například:

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Finsko

Veřejné nebo jiné subjekty provozující systém dopravy zemního plynu nebo systém distribuce zemního plynu na základě licence maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000), jakož i veřejné subjekty nebo jiné subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující teplo nebo zajišťující dodávky tepla do sítí

Švédsko

Subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn nebo teplo na základě povolení podle lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Spojené království

Veřejný subjekt přepravující zemní plyn, jak je vymezen v čl. 7 odst. 1 Gas Act 1986

Osoba prohlášená za dodavatele zemního plynu podle článku 8 Gas (Northern Ireland) Order 1996

Místní orgán zajišťující nebo provozující pevnou síť, která poskytuje nebo bude poskytovat službu veřejnosti související s výrobou, dopravou nebo distribucí tepla

Osoba, která je držitelem povolení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Electricity Act 1989, jejíž povolení zahrnuje ustanovení uvedená v čl. 10 odst. 3 uvedeného zákona

b)   Průzkum a těžba ropy nebo zemního plynu

Belgie

Bulharsko

Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu podle Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) nebo Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

„Дайрект Петролеум България“ – ЕООД, София

„Петреко-България“ – ЕООД, София

„Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, София

„Мерлоуз Рисорсиз“ – ООД, Люксембург

„Мерлоуз Рисорсиз САРЛ“, Люксембург

„ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ – ООД, Виена, Австрия

„Джей Кей Екс България Лимитид“ – Лондон, Англия

„Рамко България Лимитид“ – Абърдийн, Шотландия

„Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – Дъблин, Ирландия

ОАО „Башкиргеология“, Уфа, Руска федерация

„Винтидж Петролеум България, Инк.“ – Кайманови острови

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která využívají geograficky vymezené území za účelem průzkumu nebo dobývání ropy nebo plynu (jak je vymezeno v § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění).

Například:

Moravské naftové doly, a. s.

Dánsko

Subjekty ve smyslu:

Lov om Danmarks undergrund, viz úplné znění č. 889 ze dne 4. července 2007

Lov om kontinentalsoklen, viz úplné znění č. 1101 ze dne 18. listopadu 2005

Německo

Podniky podle Bundesberggesetz ze dne 13. srpna 1980, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332)

Irsko

Subjekty s povolením, licencí, schválením nebo koncesí na výzkum nebo těžbu ropy a zemního plynu podle následujících ustanovení:

Continental Shelf Act 1968

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Řecko

„Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, podle zákona č. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Španělsko

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

Cambria Europe, Inc.

CNWL oil (España), S.A.

Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

Conoco limited

Eastern España, S.A.

Enagas, S.A.

España Canadá resources Inc.

Fugro – Geoteam, S.A.

Galioil, S.A.

Hope petróleos, S.A.

Locs oil compay of Spain, S.A.

Medusa oil Ltd.

Murphy Spain oil company

Onempm España, S.A.

Petroleum oil & gas España, S.A.

Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

Taurus petroleum, AN.

Teredo oil limited

Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

Wintersahll, AG.

YCI España, L.C.

Jiné subjekty působící podle „Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos“ a jeho prováděcích předpisů

Francie

Subjekty odpovědné za průzkum a těžbu ropy nebo zemního plynu podle code minier a jeho prováděcích předpisů, zejména Décret no95-427 ze dne 19. dubna 1995 a Décret no2006-648 ze dne 2. června 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Itálie

Subjekty s povolením, schválením, licencí nebo koncesí na výzkum nebo těžbu ropy a zemního plynu nebo na podzemní skladování zemního plynu podle následujících ustanovení:

Legge č. 136 ze dne 10. února 1953

Legge č. 6 ze dne 11. ledna 1957, ve znění zákona č. 613 ze dne 21. července 1967

Legge č. 9 ze dne 9. ledna 1991

Decreto Legislativo č. 625 ze dne 25. listopadu 1996

Legge č. 170 ze dne 26. dubna 1974, ve znění dekretu č. 164 ze dne 23. května 2000

Kypr

Lotyšsko

Veškeré společnosti, které obdržely příslušnou licenci a započaly s průzkumem a těžbou ropy nebo zemního plynu.

Litva

Akciová společnost „Geonafta“

Litevsko-dánská společnost s ručením omezeným „Minijos nafta“

Litevsko-švédská společnost s ručením omezeným „Genčių nafta“

Společnost s ručením omezeným „Geobaltic“

Společnost s ručením omezeným „Manifoldas“

Jiné subjekty jednající v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v odvětvích průzkumu a těžby ropy nebo zemního plynu v souladu se zákonem o nerostných surovinách Litevské republiky (Úřední věstník č. 53–1582, 1995; č. 35–1164, 2001)

Lucembursko

Maďarsko

Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu na základě povolení nebo koncese podle 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) a sekundární právní předpisy podle tohoto zákona a Continental Shelf Act (Cap. 194) a sekundární právní předpisy podle tohoto zákona

Nizozemsko

Subjekty ve smyslu Mijnbouwwet (1. ledna 2003)

Rakousko

Subjekty s povolením k průzkumu nebo těžbě ropy nebo zemního plynu podle Mineralrohstoffgesetz, BGBl. Nr. 38/1999, v platném znění

Polsko

Subjekty provádějící činnost související s vyhledáváním, průzkumen nebo těžbou ropy, zemního plynu a jeho přírodních derivátů, hnědého uhlí, černého uhlí a jiných pevných paliv na základě ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, zahrnující mimo jiné:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Petrobaltic S.A.

Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalsko

Subjekty, které jsou držiteli povolení, licenční nebo koncesní smlouvy na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu podle:

Decreto-Lei no 109/94, ze dne 26. dubna 1994; Declaração de rectificação no 64/94, ze dne 31. května 1994 e Portaria no 790/94, ze dne 5. září 1994

Despacho no 82/94 ze dne 24. srpna 1994 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, ze dne 17. ledna 1994

Aviso, D.R. III, no 167, ze dne 21 července 1994 e Aviso, DR III no 60, ze dne 12. března 2002

Rumunsko

Societatea Națională „Romgaz“ S.A. Mediaș

S.C. PETROM S.A.

Slovinsko

Subjekty činné ve vyhledávání a těžbě ropy podle Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovensko

Subjekty provádějící těžbu zemního plynu na základě povolení uděleného podle zákona č. 656/2004 Sb.

Subjekty provádějící geologický průzkum nebo těžbu ropných ložisek na základě povolení k těžbě uděleného podle zákona č. 51/1988 Sb., ve znění zákonů č. 499/1991 Sb., č. 154/1995 Sb., č. 58/1998 Sb., č. 533/2004 Sb. a podle zákona č. 214/2002 Sb.

Finsko

Švédsko

Subjekty s koncesí na průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu podle minerallagen (1991:45), nebo které obdržely povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Spojené království

Osoba činná na základě povolení vydaného podle Petroleum Act 1998 nebo s podobným účinkem.

Osoba s povolením podle Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

c)   Průzkum a těžba uhlí a jiných pevných paliv

Belgie

Bulharsko

Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) nebo Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

„Балкан МК“ – ЕООД

„Въгледобив Бобов дол“ – ЕООД

„Въглища Перник“ – ООД

„Геология и геотехника“ – ООД

„Елшица-99“ – АД

„Енемона“ – АД

„Карбон Инвест“ – ООД

„Каусто-голд“ – АД

„Мес Ко ММ5“ – ЕООД

„Мина Балкан – 2000“ – АД

„Мина Бели брег“ – АД

„Мина Открит въгледобив“ – АД

„Мина Станянци“ – АД

„Мина Черно море – Бургас“ – ЕАД

„Мина Чукурово“ – АД

„Мининвест“ – ООД

„Мини Марица-изток“ – ЕАД

„Минно дружество Белоградчик“ – АД

„Рекоул“ – АД

„Руен Холдинг“ – АД

„Фундаментал“ – ЕООД

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která využívají geograficky vymezené území za účelem průzkumu nebo dobývání uhlí nebo jiných pevných paliv (jak je vymezeno v § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění).

Například:

Czech Coal Service a. s

OKD, a. s.

Severočeské doly a. s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Dánsko

Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle úplného znění zákona č. 784 ze dne 21. června 2007

Německo

Podniky podle Bundesberggesetz ze dne 13. srpna 1980, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006

Estonsko

AS Eesti Põlevkivi

Irsko

Bord na Mona plc., zřízená a působící podle Turf Development Act 1946 až 1998

Řecko

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, provádějící průzkum a těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle těžebního zákoníku z roku 1973, ve znění zákona ze dne 27. dubna 1976

Španělsko

Alto Bierzo, S.A.

Antracitas de Arlanza, S.A.

Antracitas de Gillon, S.A.

Antracitas de La Granja, S.A.

Antracitas de Tineo, S.A.

Campomanes Hermanos, S.A.

Carbones de Arlanza, S.A.

Carbones de Linares, S.A.

Carbones de Pedraforca, S.A.

Carbones del Puerto, S.A.

Carbones el Túnel, S.L.

Carbones San Isidro y María, S.A.

Carbonífera del Narcea, S.A.

Compañía Minera Jove, S.A.

Compañía General Minera de Teruel, S.A.

Coto minero del Narcea, S.A.

Coto minero del Sil, S.A.

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

Endesa, S.A.

González y Díez, S.A.

Hijos de Baldomero García, S.A.

Hullas del Coto Cortés, S.A.

Hullera Vasco-leonesa, S.A.

Hulleras del Norte, S.A.

Industrial y Comercial Minera, S.A.

La Carbonífera del Ebro, S.A.

Lignitos de Meirama, S.A.

Malaba, S.A.

Mina Adelina, S.A.

Mina Escobal, S.A.

Mina La Camocha, S.A.

Mina La Sierra, S.A.

Mina Los Compadres, S.A.

Minas de Navaleo, S.A.

Minas del Principado, S.A.

Minas de Valdeloso, S.A.

Minas Escucha, S.A.

Mina Mora primera bis, S.A.

Minas y explotaciones industriales, S.A.

Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

Minera del Bajo Segre, S.A.

Minera Martín Aznar, S.A.

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

Muñoz Sole hermanos, S.A.

Promotora de Minas de carbón, S.A.

Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

Unión Minera del Norte, S.A.

Union Minera Ebro Segre, S.A.

Viloria Hermanos, S.A.

Virgilio Riesco, S.A.

Jiné subjekty působící podle „Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas“ a jeho prováděcích předpisů

Francie

Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle code minier a jeho prováděcích pravidel, zejména Décret no95-427 ze dne 19. dubna 1995 a Décret no2006-648 ze dne 2. června 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Itálie

Carbosulcis S.p.A.

Kypr

Lotyšsko

Litva

Subjekty, které splňujípožadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v odvětvích průzkumu a těžby uhlí a jiných pevných paliv v souladu se zákonem o nerostných surovinách Litevské republiky (Úřední věstník č. 63–1582, 1995; č. 35–1164, 2001)

Lucembursko

Maďarsko

Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí a jiných pevných paliv na základě povolení nebo koncese podle 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Nizozemsko

Subjekty ve smyslu Mijnbouwwet (1. ledna 2003)

Rakousko

Subjekty s povolením k průzkumu nebo těžbě ropy nebo zemního plynu podle Mineralrohstoffgesetz, BGBl. Nr. 38/1999, v platném znění

Polsko

Subjekty provádějící činnost související s vyhledáváním, průzkumen nebo těžbou ropy, zemního plynu a jeho přírodních derivátů, hnědého uhlí, černého uhlí a jiných pevných paliv na základě ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, zahrnující mimo jiné:

Kompania Węglowa S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin“ S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa“ S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów“ S.A w Turku

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugalsko

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, na základě Decretos-Lei no 90/90 e no 87/90, oba ze dne 16. března 1990

Rumunsko

Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ S.A.

Compania Națională a Uraniului S.A. București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovinsko

Subjekty činné ve vyhledávání a těžbě uhlí podle Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99)

Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovensko

Subjekty provádějící geologický průzkum nebo těžbu uhelných nalezišť na základě povolení k těžbě uděleného podle zákona č. 51/1988 Sb., ve znění zákonů č. 499/1991 Sb., č. 154/1995 Sb., č. 58/1998 Sb., č. 533/2004 Sb. a podle zákona č. 214/2002 Sb.

Finsko

Subjekty se zvláštní koncesí na průzkum nebo těžbu pervných paliv podle laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Švédsko

Subjekty s koncesí na průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv na základě koncese podle minerallagen (1991:45) nebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, nebo kterým bylo uděleno povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Spojené království

Každý schválený provozovatel (ve smyslu Coal Industry Act 1994)

The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

Osoba působící na základě licence na průzkum, pronájmu, licence nebo schválení těžební činnosti ve smyslu čl. 57 odst. 1 Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969“


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA IV A

UNIE

a)   Výroba, doprava nebo distribuce pitné vody

Belgie

Místní orgány a jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti

Société Wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulharsko

‚Тузлушка гора‘ – ЕООД, Антоново

‚В И К – Батак‘ – ЕООД, Батак

‚В и К – Белово‘ – ЕООД, Белово

‚Водоснабдяване и канализация Берковица‘ – ЕООД, Берковица

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, Благоевград

‚В и К – Бебреш‘ – ЕООД, Ботевград

‚Инфрастрой‘ – ЕООД, Брацигово

‚Водоснабдяване‘ – ЕООД, Брезник

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕАД, Бургас

‚Лукойл Нефтохим Бургас‘ АД, Бургас

‚Бързийска вода‘ – ЕООД, Бързия

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Варна

‚ВиК‘ ООД, к.к. Златни пясъци

‚Водоснабдяване и канализация Йовковци‘ – ООД, Велико Търново

‚Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг‘ – ЕООД, Велинград

‚ВИК‘ – ЕООД, Видин

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Враца

‚В И К‘ – ООД, Габрово

‚В И К‘ – ООД, Димитровград

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, Добрич

‚Водоснабдяване и канализация – Дупница‘ – ЕООД, Дупница

ЧПСОВ, в.с. Елени

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Исперих

‚Аспарухов вал‘ ЕООД, Кнежа

‚В И К – Кресна‘ – ЕООД, Кресна

‚Меден кладенец‘ – ЕООД, Кубрат

‚ВИК‘ – ООД, Кърджали

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Кюстендил

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Ловеч

‚В и К – Стримон‘ – ЕООД, Микрево

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Монтана

‚Водоснабдяване и канализация – П‘ – ЕООД, Панагюрище

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Перник

‚В И К‘ – ЕООД, Петрич

‚Водоснабдяване, канализация и строителство‘ – ЕООД, Пещера

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, Плевен

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, Пловдив

‚Водоснабдяване–Дунав‘ – ЕООД, Разград

‚ВКТВ‘ – ЕООД, Ракитово

ЕТ ‚Ердуван Чакър‘, Раковски

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Русе

‚Екопроект-С‘ ООД, Русе

‚УВЕКС‘ – ЕООД, Сандански

‚ВиК-Паничище‘ ЕООД, Сапарева баня

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕАД, Свищов

‚Бяла‘ – ЕООД, Севлиево

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Силистра

‚В и К‘ – ООД, Сливен

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, Смолян

‚Софийска вода‘ – АД, София

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, София

‚Стамболово‘ – ЕООД, Стамболово

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, Стара Загора

‚Водоснабдяване и канализация-С‘ – ЕООД, Стрелча

‚Водоснабдяване и канализация – Тетевен‘ – ЕООД, Тетевен

‚В и К – Стенето‘ – ЕООД, Троян

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Търговище

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, Хасково

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД, Шумен

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД, Ямбол

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která poskytují služby v odvětví vodárenství ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Například:

Veolia Voda Česká Republika, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.,

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Dánsko

Subjekty, které dodávají vodu, jak je vymezeno v § 3(3) lov om vandforsyning m.v., viz úplné znění č. 71 ze dne 17. ledna 2007

Německo

Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Eigenbetriebsverordnungen nebo Eigenbetriebsgesetze spolkových zemí (podniky veřejné služby)

Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit spolkových zemí

Subjekty vyrábějící vodu podle Gesetz über Wasser- und Bodenverbände ze dne 12. února 1991, naposledy pozměněného dne 15. května 2002

Veřejné podniky vyrábějící nebo distribuující vodu podle Kommunalgesetze, zejména Gemeindeverordnungen spolkových zemí

Podniky zřízené podle Aktiengesetz ze dne 6. září 1965, naposledy pozměněného dne 5. ledna 2007, nebo GmbH-Gesetz ze dne 20. dubna 1892, naposledy pozměněného dne 10. listopadu 2006, nebo které mají právní postavení Kommanditgesellschaft (komanditní společnosti na akcie) a vyrábějí nebo distribuují vodu na základě zvláštní smlouvy s regionálními nebo místními orgány

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):

AS Haapsalu Veevärk

AS Kuressaare Veevärk

AS Narva Vesi

AS Paide Vesi

AS Pärnu Vesi

AS Tartu Veevärk

AS Valga Vesi

AS Võru Vesi

Irsko

Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Local Government (Sanitary Services) Act 1878 až 1964

Řecko

‚Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.‘ (‚Ε.Υ.Δ.Α.Π.‘ or ‚Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.‘). Právní postavení společnosti se řídí ustanoveními úplného znění zákona č. 2190/1920, zákona č. 2414/1996 a dodatečně ustanoveními zákona č. 1068/80 a zákona č. 2744/1999

‚Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.‘ (‚Ε.Υ.Α.Θ. A.E.‘), která se řídí ustanoveními zákona č. 2937/2001 (řecký úřední věstník 169 A’) a zákona č. 2651/1998 (řecký úřední věstník 248 A’)

‚Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου‘ (‚ΔΕΥΑΜΒ‘) působící podle zákona č. 890/1979

‚Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης‘ (obecní vodovody a kanalizace), které vyrábějí a distribuují vodu podle zákona č. 1069/80 ze dne 23. srpna 1980

‚Σύνδεσμοι Ύδρευσης‘ (obecní a komunální sdružení dodavatelů vody) působící podle prezidentského dekretu č. 410/1995 v souladu s Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

‚Δήμοι και Κοινότητες‘ (obce a komunity) působící podle prezidentského dekretu č. 410/1995 v souladu s Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

Španělsko

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

Canal de Isabel II

Agencia Andaluza del Agua

Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

Jiné veřejné subjekty, které jsou součástí ‚Comunidades Autónomas‘ a ‚Corporaciones locales‘ nebo na nich závisejí, a působí v oblasti distribuce pitné vody

Jiné soukromé subjekty, které požívají zvláštních nebo výlučných práv udělených ‚Corporaciones locales‘ v oblasti distribuce pitné vody.

Francie

Regionální nebo místní orgány a veřejné místní subjekty, které vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu:

Régies des eaux (např. Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

Subjekty dopravující, dodávající a vyrábějící vodu (např. Syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Itálie

Subjekty odpovědné za řízení služeb v oblasti distribuce vody podle úplného znění zákonů o přímém převzetí kontroly nad veřejnými službami místními orgány a okresy, schválených Regio Decreto No 2578 ze dne 15. října 1925 a Decreto del P.R. No 902 ze dne 4. října 1986 a decreto legislativo No 267 ze dne 18. srpna 2000, který stanoví úplné znění zákonů o struktuře místních orgánů, zejména jeho článků 112 a 116

Acquedotto Pugliese S.p.A. (Decreto Legislativo No 141 of 11 May 1999)

Ente acquedotti siciliani, zřízená podle Legge Regionale No 2/2 ze dne 4. září 1979 a Lege Regionale No 81 ze dne 9. srpna 1980, zrušen s likvidací Legge Regionale No 9 ze dne 31. května 2004 (článek 1)

Ente sardo acquedotti e fognature, zřízená zákonem č. 9 ze dne 5. července 1963, který se stali ESAF S.p.A. v roce 2003 a následně splynul s ABBANOA S.p.A.Byl zrušen s likvidací Legge Regionale No 7 ze dne 21. dubna 2005 (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Kypr

Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, distribuující vodu v obecních a jiných oblastech podle περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Lotyšsko

SIA ‚Rīgas ūdens‘ a jiné veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty, které vyrábějí, dopravují a distribuují pitnou vodu do pevné sítě a které provádějí nákup podle zákona ‚Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām‘

Litva

Subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a provádějící výrobu, dopravu nebo distribuci pitné vody podle zákona Litevské republiky o pitné vodě a nakládání s odpadními vodami (Úřední věstník č. 82–3260, 2006)

Lucembursko

Odbory místních orgánů, které zodpovídají za distribuci vody

Sdružení místních orgánů vyrábějící nebo distribuující vodu, zřízená podle loi concernant la création des syndicats de communes ze dne 23. února 2001 pozměněného a doplněného zákonem ze dne 23. prosince 1958 a zákonem ze dne 29. července 1981 a podle loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre ze dne 31. července 1962

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

Syndicat des Eaux du Sud – SES

Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn- Freckeisen

Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

Syndicat des eaux du Centre – SEC

Maďarsko

Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující pitnou vodu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Společnost vodárenských služeb)

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Služby odsolování vody)

Nizozemsko

Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Waterleidingwet

Rakousko

Místní orgány a sdružení místních orgánů, které vyrábějí, dopravují nebo distribuují pitnou vodu podle Wasserversorgungsgesetze devíti spolkových zemí

Polsko

Vodovody a kanalizace ve smyslu ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, provádějící hospodářskou činnost poskytováním vody veřejnosti nebo poskytováním služeb odstraňování odpadních vod veřejnosti, zahrnující mimo jiné:

AQUANET S.A., Poznań

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalsko

Meziobecní systémy – podniky zahrnující stát nebo jiné veřejné subjekty vlastnící většinový podíl a soukromé podniky podle Decreto-Lei No 379/93 ze dne 5. listopadu 1993, ve znění Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 a Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. Přímá správa státem je povolena.

Obecní systémy – místní orgány, sdružení místních orgánů, služby místních orgánů, podniky, jejichž celý základní kapitál nebo jeho nadpoloviční část je veřejná nebo podniky soukromé podle Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006 a podle Decreto-Lei No 379/93 ze dne 5. listopadu 1993 ve znění Decreto-Lei No 176/99 ze dne 25. října 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 ze dne 29. října 1999 a Decreto-Lei No 103/2003 ze dne 23. května 2003

Rumunsko

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (odbory orgánů místní správy a společnosti, které vyrábějí, dopravují a distribuují vodu); příklady:

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

Compania de Apă Arad

S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

Compania de Apă, Brașov, Brașov

R.A. APA, Brăila, Brăila

S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

R.A.J.A.C. Iași, Iași

Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovinsko

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu nebo distribuci pitné vody v souladu s koncesí vydanou podle Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) a v souladu s rozhodnutími vydanými obcemi:

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno - stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o.Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovensko

Subjekty, které provozují veřejné vodovody v souvislosti s výrobou nebo dopravou a distribucí pitné vody veřejnosti na základě obchodního povolení a osvědčení o profesní způsobilosti provozovat veřejné vodovody udělených podle zákona č. 442/2002 Sb. ve znění zákonů č. 525/2003 Sb., č. 364/2004 Sb., č. 587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb.

Subjekty, které provozují vodárny podle podmínek uvedených v zákoně č. 364/2004 Sb., ve znění zákonů č. 587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb., na základě povolení uděleného podle zákona č. 135/1994 Sb., ve znění zákonů č. 52/1982 Sb., č. 595/1990 Sb., č. 128/1991 Sb., č. 238/1993 Sb., č. 416/2001 Sb., č. 533/2001 Sb., a zároveň provádějí dopravu nebo distribuci pitné vody veřejnosti podle zákona č. 442/2002 Sb., ve znění zákonů č. 525/2003 Sb., č. 364/2004 Sb., č. 587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb.

Například:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Finsko

Orgány dodávající vodu podle článku 3 vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)

Švédsko

Místní orgány a obecní společnosti, které vyrábějí, dopravují nebo distribuují pitnou vodu podle lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Spojené království

Společnost jmenovaná jako vodárenská nebo kanalizační podle Water Industry Act 1991

Vodárenský a kanalizační orgán zřízený podle článku 62 Local Government etc (Scotland) Act 1994

The Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)   Výroba, doprava nebo distribuce elektřiny

Belgie

Místní orgány a jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti

SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

Electrabel/Electrabel

Elia

Bulharsko

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu, distribuci nebo veřejné dodávky elektřiny koncovým dodavatelem na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

АЕЦ Козлодуй – ЕАД

Болкан Енерджи АД

Брикел – ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕВН България Електроразпределение АД

ЕВН България Електроснабдяване АД

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

Енергийна компания Марица Изток III – АД

Енерго-про България – АД

ЕОН България Мрежи АД

ЕОН България Продажби АД

ЕРП Златни пясъци АД

ЕСО ЕАД

ЕСП ‚Златни пясъци‘ АД

Златни пясъци-сервиз АД

Калиакра Уинд Пауър АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Петрол Сторидж АД

Пиринска Бистрица-Енергия АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ - Варна ЕАД

ТЕЦ ‚Марица 3‘ – АД

ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

ЕВН България Топлофикация - Пловдив – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Хидроенергострой ЕООД

ЧЕЗ България Разпределение АД

ЧЕЗ Електро България АД

Česká republika

Všichni zadavatelé, kteří poskytují služby v odvětví elektroenergetiky ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Například:

ČEPS, a. s.

ČEZ, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s.

PREdistribuce, a. s.

Plzeňská energetika a. s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Dánsko

Subjekty vyrábějící elektřinu na základě povolení podle § 10 lov om elforsyning, viz úplné znění č. 1115 ze dne 8. listopadu 2006

Subjekty dopravující elektřinu na základě povolení podle § 19 lov om elforsyning, viz úplné znění č. 1115 ze dne 8. listopadu 2006

Energinet Danmark nebo dceřinými společnostmi, jejichž výhradním vlastníkem je Energinet Danmark, podle lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, viz zákon č. 1384 ze dne 20. prosince 2004

Německo

Místní orgány, subjekty veřejného práva nebo sdružení subjektů veřejného práva nebo státní podniky, které dodávají energii jiným podnikům, provozují síť pro zásobování energií nebo mají dispoziční právo k síti pro zásobování energií na základě vlastnických práv podle čl. 3 odst. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) ze dne 24. dubna 1998, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):

AS Eesti Energia

OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

AS Narva Elektrijaamad

OÜ Põhivõrk

Irsko

The Electricity Supply Board

ESB Independent Energy (ESBIE – dodávky elektřiny)

Synergen Ltd. (výroba elektřiny)

Viridian Energy Supply Ltd. (dodávky elektřiny)

Huntstown Power Ltd. (výroba elektřiny)

Bord Gáis Éireann (dodávky elektřiny)

Dodavatelé a výrobci elektřiny s povolením podle Electricity Regulation Act 1999

EirGrid plc

Řecko

‚Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.‘, zřízená podle zákona č. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ a působící podle zákona č. 2773/1999 a prezidentského dekretu č. 333/1999

Španělsko

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Jiné subjekty provádějící výrobu, dopravu a distribuci elektřiny podle ‚Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico‘ a prováděcích předpisů

Francie

Électricité de France, zřízená a působící podle Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění

RTE, který řídí elektrickou rozvodnou síť

Subjekty distribuující elektřinu uvedené v článku 23 Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění (distribuční společnosti smíšeného hospodářství, obecní správy nebo podobné služby regionálních nebo místních orgánů), například: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

Compagnie nationale du Rhône

Electricité de Strasbourg

Itálie

Společnosti náležející do Gruppo Enel, které mají povolení vyrábět, dopravovat a distribuovat elektřinu ve smyslu Decreto Legislativo č. 79 ze dne 16. března 1999 ve znění pozdějších změn a dodatků

TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

Jiné podniky působící na základě povolení ve smyslu Decreto Legislativo č. 79 ze dne 16. března 1999

Kypr

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, zřízená περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς byla zřízena v souladu s článkem 57 Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

Jiné osoby, subjekty nebo podniky, které provozují činnost podle článku 3 směrnice 2004/17/ES a které provozují činnost na základě povolení uděleného podle článku 34 περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}

Lotyšsko

AS ‚Latvenergo‘

AS ‚Augstsprieguma tīkls‘

AS ‚Latvenergo‘ a jiné společnosti, které vyrábějí, dopravují a distribuují elektřinu a které provádějí nákup podle zákona ‚Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām‘

Litva

Státní atomová elektrárna Ignalina

Akcinė bendrovė ‚Lietuvos energija‘

Akcinė bendrovė ‚Lietuvos elektrinė‘

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

Akcinė bendrovė ‚VST‘

Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a provádějící výrobu, dopravu nebo distribuci elektřiny podle zákona Litevské republiky o elektrické energii (Úřední věstník č. 66–1984, 2000; č. 107–3964, 2004) a zákona Litevské republiky o atomové energii (Úřední věstník č. 119–2771, 1996)

Lucembursko

Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), vyrábějící nebo distribuující elektřinu podle convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg ze dne 11. listopadu 1927, schválené zákonem ze dne 4. ledna 1928

Místní orgány odpovídající za dopravu nebo distribuci elektřiny

Société électrique de l’Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

Maďarsko

Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

Nizozemsko

Subjekty distribuující elektřinu na základě licence (vergunning) udělené orgány provincií podle Provinciewet, například:

Essent

Nuon

Rakousko

Subjekty, které podle Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, v platném znění, nebo podle Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze devíti spolkových zemí provozují přenosovou nebo distribuční síť

Polsko

Energetické společnosti ve smyslu ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zahrnující mimo jiné:

BOT Elektrownia ‚Opole‘ S.A., Brzezie

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

Elektrociepłownia Chorzów ‚ELCHO‘ Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Elektrownia ‚Kozienice‘ S.A.

Elektrownia ‚Stalowa Wola‘ S.A.

Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

ENEA S.A., Poznań

Energetyka Sp. z o.o, Lublin

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

ENION S.A., Kraków

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

PSE-Operator S.A., Warszawa

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

Zakład Elektroenergetyczny ‚Elsen‘ Sp. z o.o, Częstochowa

Zakład Energetyczny Białystok S.A.

Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Energetyka Południe S.A

Portugalsko

1)   Výroba elektřiny

Subjekty, které vyrábějí elektřinu podle:

Decreto-Lei no 29/2006, ze dne 15. února 2006 que estabelece a. s. bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e a. s. bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade.

Decreto-Lei no 172/2006, ze dne 23. srpna 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

Subjekty, které vyrábějí elektřinu v rámci zvláštního režimu podle Decreto-Lei no 189/88 ze dne 27. května 1988, ve znění Decretos-Lei no 168/99, ze dne 18. května 1999, no 313/95, ze dne 24. listopadu 1995, no 538/99, ze dne 13. prosince 1999, no 312/2001 e no 313/2001, oba ze dne 10. prosince 2001, Decreto-Lei no 339-C/2001, ze dne 29. prosince 2001, Decreto-Lei no 68/2002, ze dne 25. března 2002, Decreto-Lei no 33-A/2005, ze dne 16 února 2005, Decreto-Lei no 225/2007, ze dne 31. května 2007 e Decreto-Lei no 363/2007, ze dne 2. listopadu 2007.

2)   Doprava elektřiny

Subjekty, které dopravují elektřinu podle:

Decreto-Lei no 29/2006, ze dne 15. února 2006 a do Decreto-lei no 172/2006, ze dne 23. srpna 2006.

3)   Distribuce elektřiny:

Subjekty, které distribuují elektřinu podle Decreto-Lei no 29/2006, ze dne 15. února 2006, e do Decreto-lei no 172/2006, ze dne 23. srpna 2006.

Subjekty, které distribuují elektřinu podle Decreto-Lei no 184/95, ze dne 23. července 1995, ve znění Decreto-Lei no 56/97, ze dne 14. března 1997 e do Decreto-Lei no 344-B/82, ze dne 1. září 1982, ve znění Decreto-Lei no 297/86, ze dne 19. září 1986, Decreto-Lei no 341/90, ze dne 30. října 1990 e Decreto-Lei no 17/92, ze dne 5. února 1992.

Rumunsko

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București

Societatea Națională ‚Nuclearelectrica‘ SA

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

S. C. Electrocentrale Deva SA

S.C. Electrocentrale București S.A.

S.C. Electrocentrale Galați S.A.

S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

Societatea Comercială Electrica S.A., București

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

‚Electrica Distribuție Muntenia Nord‘ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

‚Electrica Furnizare Muntenia Nord‘ S.A.

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

‚Electrica Distribuție Transilvania Sud‘ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

‚Electrica Furnizare Transilvania Sud‘ S.A.

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

‚Electrica Distribuție Transilvania Nord‘ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

‚Electrica Furnizare Transilvania Nord‘ S.A.

Enel Energie

Enel Distribuție Banat

Enel Distribuție Dobrogea

E.ON Moldova S.A.

CEZ Distribuție

Slovinsko

Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovensko

Subjekty, které na základě povolení provádějí výrobu elektřiny, její dopravu prostřednictvím přenosové soustavy, distribuci a dodávky elektřiny veřejnosti prostřednictvím distribuční sítě podle zákona č. 656/2004 Sb.

Například:

Slovenské elektrárne, a. s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Západoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s.

Východoslovenská energetika, a. s.

Finsko

Veřejné subjekty a jiné subjekty provozující elektrické přenosové nebo distribuční soustavy a za na základě povolení podle článku 4 nebo 16 sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) a podle laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Švédsko

Subjekty dopravující nebo distribuující elektřinu na základě povolení podle ellagen (1997:857)

Spojené království

Osoba, která je držitelem povolení podle článku 6 Electricity Act 1989

Osoba, která je držitelem povolení podle čl. 10 odst. 1 Electricity (Northern Ireland) Order 1992

National Grid Electricity Transmission plc

System Operation Northern Irland Ltd

Scottish & Southern Energy plc

SPTransmission plc

c)   Zadavatelé v oblasti městské železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové dopravy

Belgie

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Soukromé společnosti, které mají zvláštní nebo výlučná práva

Bulharsko

‚Метрополитен‘ ЕАД, София

‚Столичен електротранспорт‘ ЕАД, София

‚Столичен автотранспорт‘ ЕАД, София

‚Бургасбус‘ ЕООД, Бургас

‚Градски транспорт‘ ЕАД, Варна

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Враца

‚Общински пътнически транспорт‘ ЕООД, Габрово

‚Автобусен транспорт‘ ЕООД, Добрич

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Добрич

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Пазарджик

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Перник

‚Автобусни превози‘ ЕАД, Плевен

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Плевен

‚Градски транспорт Пловдив‘ ЕАД, Пловдив

‚Градски транспорт‘ ЕООД, Русе

‚Пътнически превози‘ ЕАД, Сливен

‚Автобусни превози‘ ЕООД, Стара Загора

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Хасково

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která poskytují služby v oblasti drážní, tramvajové, trolejbusové nebo veřejné autobusové dopravy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Například:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Dopravní podnik Ostrava a. s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Dánsko

DSB

DSB S-tog A/S

Subjekty poskytující autobusové služby veřejnosti (běžné pravidelné služby) na základě povolení podle lov om buskørsel, viz úplné znění č. 107 ze dne 19. února 2003

Metroselskabet I/S

Německo

Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na krátkou vzdálenost na základě povolení podle Personenbeförderungsgesetz ze dne 21. března 1961, naposledy pozměněného dne 31. října 2006

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332)

AS Tallinna Autobussikoondis

AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

Narva Bussiveod AS

Irsko

Iarnród Éireann (Irish Rail)

Railway Procurement Agency

Luas (Dublin Light Rail)

Bus Éireann (Irish Bus)

Bus Átha Cliath (Dublin Bus)

Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle pozměněného zákona Road Transport Act 1932

Řecko

‚Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.‘ (‚Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.‘) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), zřízená a působící podle dekretu č. 768/1970 (Α'273), zákona č. 588/1977 (Α'148) a zákona č. 2669/1998 (Α'283)

‚Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς‘ (‚Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.‘) (Athens-Piraeus Electric Railways), zřízená a působící podle zákonů č. 352/1976 (Α' 147) a 2669/1998 (Α'283)

‚Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.‘ (‚Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.‘) (Athens Urban Transport Organization S.A), zřízená a působící podle zákonů č. 2175/1993 (Α'211) a 2669/1998 (Α'283)

‚Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.‘ (‚Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.‘) (Company of Thermal Buses S.A.), zřízená a působící podle zákonů č. 2175/1993 (Α'211) a 2669/1998 (Α'283)

‚Αττικό Μετρό Α.Ε.‘ (Attiko Metro S.A), zřízená a působící podle zákona č. 1955/1991.

‚Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης‘ (‚Ο.Α.Σ.Θ.‘), zřízená a působící podle dekretu č. 3721/1957, dekretu č. 716/1970 a zákonů č. 866/79 a 2898/2001 (Α’71)

‚Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων‘ (‚Κ.Τ.Ε.Λ.‘), působící podle zákona č. 2963/2001 (Α’268)

‚Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω‘, nazývaná rovněž ‚ΡΟΔΑ‘ či ‚ΔΕΑΣ ΚΩ‘, působící podle zákona č. 2963/2001 (Α’268)

Španělsko

Subjekty poskytující městské dopravní služby podle ‚Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2. de abril 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local‘ a případně odpovídajících regionálních právních předpisů

Subjekty poskytující autobusové dopravní služby veřejnosti podle přechodného ustanovení číslo tři ‚Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres‘

Například:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Empresa Municipal de Transportes de Málaga

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

Empresa Municipal de Transportes de Valencia

Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

Entitat Metropolitana de Transport – AMB

Eusko Trenbideak, s.a.

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

Consorcio de Transportes de Mallorca

Metro de Madrid

Metro de Málaga, S.A.

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Francie

Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 7-II Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 ze dne 30. prosince 1982

Régie des transports de Marseille

RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

Régie départementale des transports du Jura

RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français a jiné subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na základě povolení uděleného Syndicat des transports d’Ile-de-France podle Ordonnance no 59-151 ze dne 7. ledna 1959, v platném znění, a jeho décrets d’application s ohledem na organizaci osobní dopravy v regionu Ile-de-France

Réseau ferré de France, státní společnost zřízená zákonem č. 97-135 ze dne 13. února 1997

Regionální nebo místní orgány nebo seskupení regionálních nebo místních orgánů, které jsou organizačním orgánem pro dopravu (např. Communauté urbaine de Lyon)

Itálie

Subjekty, společnosti a podniky poskytující veřejné dopravní služby železnicí, automatizovanými systémy, tramvajemi, trolejbusy nebo autobusy nebo řídící příslušnou infrastrukturu na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni

Zahrnují například:

subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby na základě povolení podle dekretu Ministro dei Trasporti No 316 ze dne 1. prosince 2006‚Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale‘

subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle čl. 1 odst. 4 nebo 15 Regio Decreto No 2578 ze dne 15. října 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle Decreto Legislativo No 422 ze dne 19. listopadu 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, za podmínek čl. 4 odst. 4 Legge No 59 ze dne 15. března 1997 – ve znění Decreto Legislativo No 400 ze dne 20. září 1999 a článku 45 Legge No 166 ze dne 1. srpna 2002

subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 113 úplného znění zákonů o struktuře místních orgánů, schváleného Legge No 267 ze dne 18. srpna 2000 ve znění článku 35 Legge No 448 ze dne 28. prosince 2001

subjekty, společnosti a podniky působící na základě povolení podle článku 242 nebo 256 Regio Decreto No 1447 ze dne 9. května 1912, kterým se schvaluje úplné znění zákonů o le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

subjekty, společnosti a podniky a místní orgány působící na základě povolení podle článku 4 Legge No 410 ze dne 4. června 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

subjekty, společnosti a podniky působící na základě povolení podle článku 14 Legge No 1221 ze dne 2. srpna 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Kypr

Lotyšsko

SIA ‚Rīgas satiksme‘ a jiné veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty, které poskytují služby osobní dopravy autobusy, trolejbusy a/nebo tramvajemi alespoň v těchto městech: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne and Ventspils.

Litva

Akcinė bendrovė ‚Autrolis‘

Uždaroji akcinė bendrovė ‚Vilniaus autobusai‘

Uždaroji akcinė bendrovė ‚Kauno autobusai‘

Uždaroji akcinė bendrovė ‚Vilniaus troleibusai‘

Jiné subjekty, které splňují požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v oblasti drážních, tramvajových, trolejbusových nebo autobusových služeb v souladu s Kodexem železniční dopravy Litevské republiky (Úřední věstník č. 119–2772, 1996)

Lucembursko

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE)

Podniky autobusových služeb působící podle règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics ze dne 27. září 2005

Maďarsko

Subjekty poskytující pravidelné místní a dálkové veřejné autobusové dopravní služby podle článků 162 až 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Subjekty poskytující vnitrostátní veřejnou osobní železniční dopravu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Malta

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Nizozemsko

Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle kapitoly II (Openbaar Vervoer) Wet Personenvervoer, například:

RET (Rotterdam)

HTM (Den Haag)

GVB (Amsterdam)

Rakousko

Subjekty, které jsou oprávněny poskytovat dopravní služby podle Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, v platném znění, nebo podle Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, v platném znění

Polsko

Subjekty poskytující městské železniční služby působící na základě povolení vydaného v souladu s ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Subjekty poskytující městské autobusové služby veřejnosti působící na základě povolení podle ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym a subjekty poskytující městské dopravní služby veřejnosti, zahrnující mimo jiné:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο,ο., Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.,

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ‚SOKOŁÓW‘ w Sokołowie Podlaskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ‚Transgór‘ Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o.

PKS w Suwałkach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalsko

Metropolitano de Lisboa, E.P., podle Decreto-Lei No 439/78 ze dne 30. prosince 1978

Místní orgány, služby místních orgánů a podniky místních orgánů podle zákona č. 58/98 ze dne 18. srpna 1998, které poskytují dopravní služby podle Lei No 159/99 ze dne 14. září 1999

Veřejné orgány a veřejné podniky poskytující železniční služby podle zákona č. 10/90 ze dne 17. března 1990

Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle článku 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 ze dne 31. prosince 1948)

Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle Lei No 688/73 ze dne 21. prosince 1973

Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle Decreto-Lei No 38144 ze dne 31. prosince 1950

Metro do Porto, S.A., podle Decreto-Lei No 394-A/98 ze dne 15. prosince 1998, ve znění Decreto-Lei No 261/2001 ze dne 26. září 2001

Normetro, S.A., podle Decreto-Lei No 394-A/98 ze dne 15. prosince 1998, ve znění Decreto-Lei No 261/2001 ze dne 26. září 2001

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., podle Decreto-Lei No 24/95 ze dne 8. února 1995

Metro do Mondego, S.A., podle Decreto-Lei No 10/2002 ze dne 24. ledna 2002

Metro Transportes do Sul, S.A., podle Decreto-Lei No 337/99 ze dne 24. srpna 1999

Místní orgány a podniky místních orgánů poskytující dopravní služby podle Lei No 159/99 ze dne 14. září 1999

Rumunsko

S.C. de Transport cu Metroul București – ‚Metrorex‘ S.A.

Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovinsko

Společnosti poskytující městskou autobusovou dopravu podle Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I - Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper - Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d.Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovensko

Dopravci, kteří na základě povolení provozují veřejnou osobní dopravu na tramvajové, trolejbusové, speciální nebo lanové dráze podle článku 23 zákona č. 164/1996 Sb., ve znění zákonů č. 58/1997 Sb., č. 260/2001 Sb., č. 416/2001 Sb. a č. 114/2004 Sb.

Dopravci, kteří provozují pravidelnou vnitrostátní veřejnou autobusovou dopravu na území Slovenské republiky nebo v části území cizího státu nebo v určité části území Slovenské republiky na základě povolení provozovat autobusovou dopravu a na základě licence pro speciální trasu, které se udělují podle zákona č. 168/1996 Sb., ve znění zákonů č. 386/1996 Sb., č. 58/1997 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 416/2001 Sb., č. 506/2002 Sb., č. 534/2003 Sb. a č. 114/2004 Sb.

Například:

Dopravný podnik Bratislava, a. s.

Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a. s.

Finsko

Subjekty poskytující pravidelné autobusové dopravní služby na základě licenceí joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009) a obecní nebo regionální dopravní orgány a veřejné podniky poskytující veřejné dopravní služby autobusy, železniční nebo podzemní dráhou nebo udržující sítě za účelem poskytování takovýchto služeb

Švédsko

Subjekty provozující městské železniční nebo tramvajové služby podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik a lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Veřejné či soukromé subjekty provozující trolejbusové nebo autobusové služby podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik a yrkestrafiklagen (1998:490)

Spojené království

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Dceřiná společnost Transport of London ve smyslu čl. 424 odst. 1 Greater London Authority Act 1999

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

Osoba, která poskytuje místní službu v Londýně, jak je vymezeno v čl. 179 odst. 1 Greater London Authority Act 1999 (autobusová služba) na základě dohody uzavřené Transport for London podle čl. 156 odst. 2 uvedeného předpisu nebo dohody dceřiné dopravní společnosti podle článku 169 uvedeného předpisu

Northern Ireland Transport Holding Company

Osoba, která má povolení na silniční služby podle čl. 4 odst. 1 Transport Act (Northern Ireland) 1967, které jí opravňuje k poskytování pravidelných služeb ve smyslu uvedeného povolení

d)   Zadavatelé v oblasti letištních zařízení

Belgie

Brussels International Airport Company

Belgocontrol

Luchthaven Antwerpen

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Société Wallonne des Aéroports

Brussels South Charleroi Airport

Liège Airport

Bulharsko

Главна дирекция ‚Гражданска въздухоплавателна администрация‘

ДП ‚Ръководство на въздушното движение‘

Provozovatelé civilních letišť užívaných veřejností a určených Radou ministrů podle čl. 43 odst. 3 Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

‚Летище София‘ ЕАД

‚Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт‘ АД

‚Летище Пловдив‘ ЕАД

‚Летище Русе‘ ЕООД

‚Летище Горна Оряховица‘ ЕАД

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která využívají geograficky vymezené území za účelem poskytování a provozování letišť (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

Například:

Česká správa letišť, s.p.

Letiště Karlovy Vary spol. s r. o.

Letiště Ostrava, a. s.

Správa Letiště Praha, s. p.

Dánsko

Letiště provozovaná na základě povolení podle § 55 odst. 1 lov om luftfart, viz úplné znění č. 731 ze dne 21. června 2007

Německo

Letiště ve smyslu čl. 38 odst. 2 bodu 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung ze dne 19. června 1964, naposledy pozměněného dne 5. ledna 2007

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Lennujaam

Tallinn Airport GH AS

Irsko

Letiště v Dublinu, Corku a Shannonu řízená Aer Rianta – Irish Airports

Letiště provozovaná na základě public use licence udělené podle Irish Aviation Authority Act 1993, ve znění Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, a na kterých jsou všechny letecké služby zajišťovány letadly určenými k veřejné dopravě cestujících, pošty nebo nákladu

Řecko

‚Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας‘ (‚ΥΠΑ‘) působící podle dekretu č. 714/70, ve znění zákona č. 1340/83; organizace společnosti je stanovena prezidentským dekretem č. 56/89 v platném znění

Společnost ‚Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών‘ ve Spatě působící na základě dekretu č. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ‚ίδρυση της εταιρείας ‚Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.‘ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις‘)

‚Φορείς Διαχείρισης‘ v souladu s prezidentským dekretem č. 158/02 ‚Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης‘ (řecký úřední věstník Α 137)

Španělsko

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Francie

Letiště provozovaná státními společnostmi podle článků L.251-1, L.260-1 a L.270-1 code de l’aviation civile

Letiště provozovaná na základě koncese vydané státem podle článku R.223-2 code de l’aviation civile

Letiště provozovaná podle arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

Letiště zřízená veřejným orgánem, která jsou předmětem úmluvy, jak je stanoveno v článku L.221-1 code de l’aviation civile

Letiště, jejichž majetek byl převeden na regionální nebo místní orgány nebo na jejich seskupení podle Loi no 2004-809 ze dne 13. srpna 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, zejména článku 28 uvedeného zákona:

Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

Aérodrome d’Avignon

Aérodrome de Bastia-Poretta

Aérodrome de Beauvais-Tillé

Aérodrome de Bergerac-Roumanière

Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

Aérodrome de Brest Bretagne

Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

Aérodrome de Figari-Sud Corse

Aérodrome de Lille-Lesquin

Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

Aérodrome de Pau-Pyrénées

Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

Aérodrome de Poitiers-Biard

Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Civilní letiště vlastněná státem, jejichž správa byla svěřena chambre de commerce et d’industrie (článek 7 Loi no 2005-357 ze dne 21. dubna 2005 relative aux aéroports a Décret no 2007-444 ze dne 23. února 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat):

Aérodrome de Marseille-Provence

Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Jiná civilní letiště vlastněná státem, jež byla vyloučena z převodu na regionální a místní orgány podle Décret no 2005-1070 ze dne 24. srpna 2005, v platném znění:

Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Aéroports de Paris (Loi no 2005-357 ze dne 20. dubna 2005 a Décret no 2005-828 ze dne 20. července 2005)

Itálie

Ode dne 1. ledna 1996 Decreto Legislativo No 497 ze dne 25. listopadu 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, několikrát obnoven a následně změněn v zákon, Legge No 665 ze dne 21. prosince 1996 s konečnou platností založil přeměnu tohoto subjektu na akciovou společnost (S.p.A) s platností ode dne 1. ledna 2001

Řídící subjekty v rámci zvláštních zákonů

Subjekty provozující letištní zařízení na základě koncese udělené podle článku 694 Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 ze dne 30. března 1942

Letištní subjekty včetně řídících společností SEA (Milan) a ADR (Fiumicino)

Kypr

Lotyšsko

Valsts akciju sabiedrība ‚Starptautiskā lidosta ‚Rīga‘ ‘

SIA ‚Aviasabiedrība ‚Liepāja‘ ‘

SIA ‚Ventspils lidosta‘

SIA ‚Daugavpils lidosta‘

Litva

Státní podnik Vilnius International Airport

Státní podnik Kaunas Airport

Státní podnik Palanga International Airport

Státní podnik ‚Oro navigacija‘

Obecní podnik ‚Šiaulių oro uostas‘

Jiné subjekty, které splňují požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v oblasti letištních zařízení v souladu se zákonem o letectví Litevské republiky (Úřední věstník č. 94–2918, 2000)

Lucembursko

Aéroport d Luxembourg

Maďarsko

Letiště provozovaná podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér řízené Budapest Airport Rt. na základě 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről a 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Nizozemsko

Letiště provozovaná podle článku 18 a po něm následujících článků Luchtvaartwet, například:

Luchthaven Schiphol

Rakousko

Subjekty s povolením provozovat letištní zařízení podle Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, v platném znění

Polsko

Veřejný podnik ‚Porty Lotnicze‘ provozovaný na základě ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym ‚Porty Lotnicze‘

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o. o.

Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

Porty Lotnicze ‚Mazury- Szczytno‘ Sp. z o. o. w Szczytnie

Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalsko

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., zřízené podle Decreto-Lei No 404/98 ze dne 18. prosince 1998.

NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., zřízené podle Decreto-Lei No 404/98 ze dne 18. prosince 1998.

ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., zřízené podle Decreto-Lei No 453/91 ze dne 11. prosince 1991.

Rumunsko

Compania Națională ‚Aeroporturi București‘ S.A.

Societatea Națională ‚Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța‘

Societatea Națională ‚Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia‘- S.A.

Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

S.C. Aeroportul Arad S.A.

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovinsko

Veřejná civilní letiště provozovaná podle Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovensko

Subjekty provozující letiště na základě povolení uděleného státním orgánem a subjekty poskytující vzdušné telekomunikační služby podle zákona č. 143/1998 Sb., ve znění zákonů č. 57/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 136/2004 Sb. a č. 544/2004 Sb.

Například:

Letisko M.R.Štefánika, a. s., Bratislava

Letisko Poprad – Tatry, a. s.

Letisko Košice, a. s.

Finsko

Letiště řízená Finavia Plc nebo obecním nebo veřejným podnikem podle ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) and Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877.

Švédsko

Veřejná letiště provozovaná v souladu s luftfartslagen (1957:297)

Soukromá letiště provozovaná na základě licence na provoz podle uvedeného zákona, pokud tato licence je v souladu s kritérii čl. 2 odst. 3 směrnice 2004/17/ES

Spojené království

Místní orgán, který využívá geografické území pro účely poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům

Letištní subjekt ve smyslu Airports Act 1986, který řídí letiště na základě hospodářské regulace podle části IV uvedeného zákona

Highland and Islands Airports Limited

Letištní subjekt ve smyslu Airports (Northern Ireland) Order 1994

BAA Ltd

e)   Zadavatelé v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení

Belgie

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l’Ouest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Waterwegen en Zeekanaal

De Scheepvaart

Bulharsko