EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:241:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 241, 29. září 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 241

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
29. září2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2079 ze dne 18. září 2023 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o některých ustanoveních dohod mezi členskými státy Evropské unie a Japonskem o leteckých službách jménem Unie

1

 

*

Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o některých ustanoveních dohod mezi členskými státy Evropské unie a Japonskem o leteckých službách

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2023/2080 ze dne 28. září 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb

13

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2081 ze dne 28. září 2023, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2023/1214, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

16

 

*

Nařízení Komise (EU) 2023/2082 ze dne 26. září 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2083 ze dne 26. září 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro použití čl. 16 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167, pokud jde o formuláře, které mají úvěrové instituce používat k poskytování informací kupujícím o svých úvěrových expozicích v bankovním portfoliu ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2084 ze dne 27. září 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie ( 1 )

64

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2085 ze dne 27. září 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

70

 

*

Nařízení Komise (EU) 2023/2086 ze dne 28. září 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití pufrovaného octa jako konzervantu a regulátoru kyselosti ( 1 )

73

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2087 ze dne 28. září 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lysoform IPA Surface“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

78

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2088 ze dne 28. září 2023 kterým se schvaluje reakční směs N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium-propionátu a N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium-propionátu a N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium-propionátu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

99

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2089 ze dne 28. září 2023, kterým se schvaluje reakční směs N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium-propionátu a N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium-propionátu a N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium-propionátu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typů 2 a 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

102

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2090 ze dne 28. září 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o obsah a vzor rostlinolékařského označení pro rostliny k pěstování jiné než sadba brambor a pro stroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely, vstupující do Severního Irska z jiných částí Spojeného království za účelem uvedení na trh ( 1 )

106

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2091 ze dne 28. září 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o požadavky na vstup zásilek hlíz Solanum tuberosum L. k pěstování (sadby brambor) do Severního Irska z jiných částí Spojeného království, jejich použití v Severním Irsku a vzor rostlinolékařského označení pro sadbu brambor ( 1 )

111

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2092 ze dne 28. září 2023, kterým se stanoví reprezentativní ceny, dovozní cla a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2023

116

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2093 ze dne 25. září 2023 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Spolkovou republikou Německo

119

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2023/2094 ze dne 25. září 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/485, pokud jde o prodloužení platnosti povolení, aby Dánsko uplatňovalo zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

121

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2095 ze dne 28. září 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1465 o činnosti Evropské unie na podporu mechanismu OSN pro ověřování a inspekce v Jemenu (UNVIM)

123

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2096 ze dne 28. září 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy XXVIII-B (Pravidla vztahující se na telekomunikační služby) a přílohy XXVIII-C (Pravidla vztahující se na poštovní a kurýrní služby) uvedené dohody

125

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2097 ze dne 28. září 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

141

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2098 ze dne 28. září 2023 o jmenování evropského žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce

142

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2023/2099 ze dne 28. září 2023, kterým se potvrzuje účast Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/850 o počítačovém systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX) ( 1 )

144

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2100 ze dne 28. září 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení oxidu měďnatého pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

145

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2101 ze dne 28. září 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení sulfurylfluoridu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 a 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

147

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top