EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:188:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 188, 27. července 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 188

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
27. července 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2023/1545 ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o označování alergenních vonných látek v kosmetických přípravcích ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1546 ze dne 26. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Pancetta de l’Ile de Beauté / Panzetta de l'Ile de Beauté“ (CHZO), „Saucisson sec de l’Ile de Beauté / Salciccia de l'Ile de Beauté“ (CHZO), „Bulagna de l’Ile de Beauté“ (CHZO) a „Figatelli de l'Ile de Beauté / Figatellu de l'Ile de Beauté“ (CHZO)

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1547 ze dne 26. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Gower Salt Marsh Lamb“ (CHOP))

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1548 ze dne 1. června 2023 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EGF/2023/000 TA 2023 – Technická pomoc z podnětu Komise)

36

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1549 ze dne 10. července 2023 o jmenování zástupce výkonné ředitelky Europolu

38

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1550 ze dne 25. července 2023 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Spolkovou republikou Německo

40

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2023/1551 ze dne 25. července 2023, kterým se Německu povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 218 a 232 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

42

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2023/1552 ze dne 25. července 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/784, pokud jde o dobu povolení a oblast působnosti zvláštního opatření odchylujícího se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, které bylo přijato Itálií

45

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2023/1553 ze dne 25. července 2023, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 218 a 232 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

48

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1554 ze dne 19. července 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem C(2023) 4985)  ( 1 )

51

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2023/1555 ze dne 25. července 2023 o poskytování přístupu do Evropské databáze posádek a Evropské databáze trupů plavidel švýcarským orgánům

55

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2023/1556 ze dne 19. července 2023 o opětovném potvrzení zmocnění k vojenské operaci Evropské unie ve Středomoří (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

58

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1526 ze dne 16. května 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu použitém jako výchozí materiál v čidlech používaných v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro ( Úř. věst. L 185, 24.7.2023 )

59

 

*

Oprava směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní ( Úř. věst. L 58, 27.2.2020 )

60

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) ( Úř. věst. L 405, 2.12.2020 )

61

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky ( Úř. věst. L 257, 28.8.2014 )

62

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top