EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:099:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 099, 12. dubna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 99

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
12. dubna 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/744 ze dne 2. února 2023, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172, pokud jde o přechodná ustanovení k usnadnění podmíněnosti a kontrol podmíněnosti u některých plateb podle plochy v rámci společné zemědělské politiky

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/745 ze dne 3. dubna 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/746 ze dne 28. března 2023, kterým se stanoví kritéria a postup pro stanovení postoje, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizací pro civilní letectví při přijímání nebo změně mezinárodních norem a doporučovaných předpisů a při oznamování rozdílů oproti přijatým mezinárodním normám

7

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/747 ze dne 31. března 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o změnu dodatku XVII-3 (Pravidla vztahující se na telekomunikační služby) k příloze XVII uvedené dohody

16

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2023/748 ze dne 11. dubna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006, pokud jde o žádosti o vnitřní přezkum správních aktů nebo nečinnosti

23

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/749 ze dne 14. dubna 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/260, pokud jde o vnitrostátní opatření týkající se bakteriálního onemocnění ledvin (BKD) a infekční nekrózy pankreatu (IPN) platná v Dánsku a vnitrostátní opatření týkající se ostreid herpesviru 1 μνar (OsHV-1 μνar) platná ve Spojeném království (Severním Irsku) ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top