EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:093:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 093, 31. března 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 93

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
31. března 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2023/706 ze dne 30. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2022/1369, pokud jde o prodloužení období snižování poptávky u opatření ke snižování poptávky po plynu a posílení podávání zpráv a sledování jejich provádění

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o třídy nebezpečnosti a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/708 ze dne 20. března 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPO-CHLOR Product Family“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

40

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/709 ze dne 29. března 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

54

 

*

Nařízení Komise (EU) 2023/710 ze dne 30. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromopropylát, chloridazon, fenpropimorf, imazachin a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

57

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/711 ze dne 30. března 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198

84

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/712 ze dne 30. března 2023, kterým se zahajuje pro „nového vývozce“ přezkum prováděcího nařízení (EU) 2017/2230 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu

88

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/713 ze dne 28. března 2023 o jmenování jedné členky a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Nizozemským královstvím

94

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/714 ze dne 28. března 2023, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

96

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/715 ze dne 28. března 2023 o jmenování jedné členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Dánským královstvím

98

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/716 ze dne 28. března 2023 o jmenování jednoho člena a jedné náhradnice Výboru regionů, navržených Portugalskou republikou

100

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/717 ze dne 28. března 2023 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Maltou

102

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/718 ze dne 28. března 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru zřízeném Rámcovou dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o zřízení podvýboru pro námořní spolupráci a přijetí jeho mandátu

103

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/719 ze dne 24. března 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 2189)  ( 1 )

108

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top