EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:321:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 321, 15. prosince 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 321

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
15. prosince 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2022/2455 ze dne 8. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1217/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2022/2456 ze dne 8. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1218/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2457 ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1993, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2458 ze dne 14. prosince 2022 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2022 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1926

10

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/2459 ze dne 8. prosince 2022 o uplatňování zvýšeného vízového poplatku, pokud jde o Gambii

18

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2022/2460 ze dne 13. prosince 2022 o režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory pro zemědělství v severních oblastech Švédska (oznámeno pod číslem C(2022) 9240)

22

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2461 ze dne 14. prosince 2022, kterým se uznává režim „KZR INiG“ pro prokázání souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o biopaliva, biokapaliny, paliva z biomasy, kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku, a ruší prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2462 ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ( 1 )

42

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2014/194/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o pravidlech pro účast Islandské republiky na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu ( Úř. věst. L 106, 9.4.2014 )

71

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/978 ze dne 23. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečného ochranného opatření proti dovozu některých výrobků z oceli ( Úř. věst. L 167, 24.6.2022 )

72

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2387 ze dne 30. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, pokud jde o úpravu ustanovení o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích, aby zahrnovala motory s výkonem menším než 56 kW a větším než 560 kW ( Úř. věst. L 316, 8.12.2022 )

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top