EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:307:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 307, 28. listopadu 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 307

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
28. listopadu 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

mezi Evropskou unií na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o účasti Tuniské republiky v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/2309 ze dne 25. listopadu 2022 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

17

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2310 ze dne 18. října 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 149/2013, pokud jde o hodnotu clearingového prahu pro pozice držené v OTC komoditních derivátových smlouvách a ostatních OTC derivátových smlouvách ( 1 )

29

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2311 ze dne 21. října 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013, pokud jde o dočasná mimořádná opatření týkající se požadavků na zajištění ( 1 )

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2312 ze dne 25. listopadu 2022 o proměnných shromažďovaných každých osm let v oblasti pracovních sil, které se týkají „mladých lidí na trhu práce“, „dosaženého stupně vzdělání – podrobných údajů, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání“ a „sladění pracovního a rodinného života“, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ( 1 )

34

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2313 ze dne 25. listopadu 2022 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Pizza Napoletana (ZTS))

45

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2314 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pythium oligandrum kmen M1 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

47

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2315 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko heptamaloxyloglukan a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

52

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2316 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie ( 1 )

57

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2022/2317 ze dne 22. listopadu 2022 o opětovném potvrzení zmocnění k vojenské operaci Evropské unie ve Středomoří (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2318 ze 25. listopadu 2022, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

133

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2319 ze dne 25. listopadu 2022, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

135

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2320 ze dne 25. listopadu 2022 o podpoře Unie při provádění projektu „Odblokování inovací: základní technologie a mezinárodní bezpečnost“

142

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2321 ze dne 25. listopadu 2022 na podporu Střediska pro jihovýchodní a východní Evropu pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní (SEESAC) pro provádění regionálního plánu pro boj proti nedovolenému obchodování se zbraněmi v oblasti západního Balkánu a na podporu činností zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní a východní Evropě

149

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2322 ze dne 21. listopadu 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 8542)  ( 1 )

164

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2323 ze dne 22. listopadu 2022 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Evropský den pod heslem „cokoliv bude potřeba“ “ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788

259

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2324 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES za účelem doplnění o další technologie přístupu a opatření pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) v Unii (oznámeno pod číslem C(2022) 8321)  ( 1 )

262

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2325 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se neschvaluje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 10 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

267

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2326 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se neschvaluje epsilon-metofluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

269

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2327 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 neschvaluje chloramin B jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 ( 1 )

271

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top