EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 304, 24. listopadu 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 304

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
24. listopadu 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2293 ze dne 18. listopadu 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol používání farmakologicky účinných látek, maximálních limitů reziduí farmakologicky účinných látek a pesticidů a maximálních limitů kontaminujících látek ( 1 )

31

 

*

Nařízení Komise (EU) 2022/2294 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistické údaje týkající se zdravotnických zařízení, lidských zdrojů v oblasti zdravotní péče a využívání zdravotní péče ( 1 )

42

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2295 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii ( 1 )

53

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2296 ze dne 21. listopadu 2022 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

67

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2297 ze dne 19. října 2022 o zřízení konsorcia Evropské solární výzkumné infrastruktury pro koncentrovanou solární energii (EU-SOLARIS ERIC) (oznámeno pod číslem C(2022) 7351)  ( 1 )

78

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2298 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení propikonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

85

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2022/1994 ze dne 17. října 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Podvýboru pro zeměpisná označení zřízeném Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu ( Úř. věst. L 273, 21.10.2022 )

87

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1439 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 283/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o účinných látkách, a zvláštní požadavky na údaje o mikroorganismech ( Úř. věst. L 227, 1.9.2022 )

94

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1440 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 284/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o přípravcích na ochranu rostlin, a zvláštní požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy ( Úř. věst. L 227, 1.9.2022 )

97

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1441 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o specifické jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy ( Úř. věst. L 227, 1.9.2022 )

100

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1860 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování ( Úř. věst. L 262, 7.10.2022 )

102

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2236 ze dne 20. června 2022, kterým se mění přílohy I, II, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o technické požadavky na vozidla vyráběná v neomezených sériích, vozidla vyráběná v malých sériích, plně automatizovaná vozidla vyráběná v malých sériích a vozidla pro zvláštní účely a pokud jde o aktualizaci softwaru ( Úř. věst. L 296, 16.11.2022 )

103

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1299 ze dne 24. března 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah kontrol pro řízení pozic uplatňovaných obchodními systémy ( Úř. věst. L 197, 26.7.2022 )

104

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2059 ze dne 14. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s ohledem na regulační technické normy upřesňující technické podrobnosti požadavků na zpětné testování a přiřazování zisků a ztrát podle článků 325bf a 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 ( Úř. věst. L 276, 26.10.2022 )

105

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top