EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:287:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 287, 8. listopadu 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 287

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
8. listopadu 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2111 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky týkající se střetu zájmů u poskytovatelů služeb skupinového financování ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2112 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky a opatření pro žádost o povolení poskytovatele služeb skupinového financování ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2113 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány při činnostech šetření, dohledu a vymáhání práva ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky ( 1 )

22

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2114 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující vstupní test znalostí a simulaci schopnosti nést ztrátu u potenciálních nekvalifikovaných investorů do projektů skupinového financování ( 1 )

26

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku pro výpočet míry selhání u úvěrů nabízených na platformě skupinového financování ( 1 )

33

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2116 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti poskytovatelů služeb skupinového financování ( 1 )

38

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2117 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky, standardní formáty a postupy pro vyřizování stížností ( 1 )

42

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2118 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro individuální správu portfolií úvěrů poskytovateli služeb skupinového financování, upřesňující prvky metody posuzování úvěrového rizika, informace o každém jednotlivém portfoliu, které mají být sděleny investorům, a politiky a postupy požadované ve vztahu k pohotovostním fondům ( 1 )

50

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2119 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro dokument s klíčovými informacemi pro investory ( 1 )

63

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2120 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardy a formáty údajů, formuláře a postupy pro podávání informací o projektech financovaných prostřednictvím platforem skupinového financování ( 1 )

76

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2121 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky ( 1 )

86

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2122 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány týkající se evropských poskytovatelů služeb skupinového financování pro podniky ( 1 )

101

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2123 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování vnitrostátních požadavků příslušných orgánů na uvádění na trh týkajících se poskytovatelů služeb skupinového financování orgánu ESMA ( 1 )

120

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top