EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:147:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 147, 30. května 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 147

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
30. května 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/824 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/825 ze dne 17. března 2022, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/826 ze dne 23. března 2022, kterým se opravuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o výjimky týkající se oblasti omezení lovu platýse velkého

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/827 ze dne 20. května 2022, kterým se opravuje dánské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1842, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti

25

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/828 ze dne 25. května 2022, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/829 ze dne 25. května 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 31/96, pokud jde o instituce způsobilé pro osvobození od spotřební daně

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/830 ze dne 20. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 75. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, pokud jde o některé změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)

33

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/831 ze dne 23. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP ( 1 )

38

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/832 ze dne 24. května 2022 o jmenování členů a náhradníků správní rady Evropského institutu pro rovnost žen a mužů

42

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/833 ze dne 24. května 2022, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Národní banky Slovenska

44

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/834 ze dne 25. května 2022 podle čl. 31 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU o opatření, jež přijala Francie ohledně stažení některých láhví pro přepravu plynu vyrobených společností Xinchang Burong Machinery Co. Ltd před 31. říjnem 2019 z trhu (oznámeno pod číslem C(2022) 3372)  ( 1 )

46

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/835 ze dne 25. května 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Primer Stain TIP v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 3379)  ( 1 )

49

 

 

Opravy

 

*

Oprava jednacího řádu Evropského hospodářského a sociálního výboru květen 2022 ( Úř. věst. L 140, 19.5.2022 )

53

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top