EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:115:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 115, 13. dubna 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 115

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
13. dubna 2022


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/612 ze dne 6. dubna 2022 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/613 ze dne 12. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU a stanovení jednotkových nákladů

38

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

42

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/614 ze dne 11. února 2022 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií Mauricijskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

43

 

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

45

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU, Euratom) 2022/615 ze dne 5. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 s cílem zvýšit předvídatelnost pro členské státy a vyjasnit postupy pro řešení neshod při poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND

51

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/616 ze dne 8. dubna 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Carne de Ávila“ (CHZO)

59

 

*

Nařízení Komise (EU) 2022/617 ze dne 12. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity rtuti v rybách a soli ( 1 )

60

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/618 ze dne 12. dubna 2022, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2021/1533, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima ( 1 )

64

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/619 ze dne 12. dubna 2022, kterým se zastavují přezkumy pro „nového vývozce“ týkající se prováděcího nařízení (EU) 2017/2230 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky, pokud jde o tři čínské vyvážející výrobce, ukládá clo na dovoz těchto výrobců a ukončuje celní evidence tohoto dovozu

66

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/620 ze dne 7. dubna 2022 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Spolkovou republikou Německo

73

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/621 ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436, pokud jde o harmonizované normy pro mobilní domíchávače, jeřáby a jiná strojní zařízení vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ( 1 )

75

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/622 ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu vybavení pro měření elektrické energie a jističe pro domácnost a podobné použití ( 1 )

85

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/623 ze dne 11. dubna 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod čísem C(2022) 2454)  ( 1 )

90

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/624 ze dne 12. dubna 2022 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Ruska

185

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 ze dne 6. září 2021, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku ( Úř. věst. L 455 I, 20.12.2021 )

187

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top