EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:100:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 100, 28. března 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 100

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
28. března 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/486 ze dne 21. ledna 2022, kterým se mění přílohy I a III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o metody výpočtu výdajů na veřejnou intervenci

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/487 ze dne 21. března 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Raschera“ (CHOP)

4

 

*

Nařízení Komise (EU) 2022/488 ze dne 25. března 2022, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/489 ze dne 25. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek flubendiamid, kyselina L-askorbová, spinetoram a spirotetramat ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/490 ze dne 25. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Juglans regia L., Nerium oleander L. a Robinia pseudoacacia L. k pěstování pocházející z Turecka, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/491 ze dne 25. března 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat ( 1 )

16

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2022/492 ze dne 24. března 2022 o zvolení předsedy Evropské rady

54

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/493 ze dne 21. března 2022 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 a o změně prováděcího rozhodnutí EU 2021/462 (oznámeno pod číslem C(2022) 1580)

55

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2022/494 ze dne 25. března 2022, kterým se potvrzuje účast Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/693, kterým se zavádí program Spravedlnost

59

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2022/495 ze dne 25. března 2022 týkající se monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravinách

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top