EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:158:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 158, 6. května 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 158

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
6. května 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/731 ze dne 26. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných ústředním protistranám ze třetích zemí nebo spřízněným třetím osobám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/732 ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014, pokud jde o obsah spisu, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, právo vyjádřit se v souvislosti s prozatímními rozhodnutími a ukládání pokut a penále na účty ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/733 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2017/961, pokud jde o jméno držitele povolení Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1395, pokud jde o jméno držitele povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/734 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/521 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

13

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/735 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého irským Ministerstvem pro zemědělství, potraviny a rybolov povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 3026)

15

 

 

JEDNACÍ ŘÁDY

 

*

Rozhodnutí správní rady č. 5/2020 ze dne 21. října 2020 o interních pravidlech týkajících se omezení některých práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci činností prováděných Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví

17

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344 ( Úř. věst. L 186, 11.7.2019 )

23

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/473 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem ( Úř. věst. L 99, 22.3.2021 )

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top