EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:131:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 131, 16. dubna 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 131

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
16. dubna 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/614 ze dne 7. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bayramiç Beyazı“ (CHOP))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/615 ze dne 7. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Taşköprü Sarımsağı“ (CHOP))

3

 

*

Nařízení Komise (EU) 2021/616 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/617 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 a (EU) 2020/2236, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro vstup určitých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie ( 1 )

41

 

*

Nařízení Komise (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

55

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/619 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 a (EU) 2021/403, pokud jde o přechodná ustanovení pro používání veterinárních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a úředních osvědčení ( 1 )

72

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/620 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu ( 1 )

78

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/621 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky imidakloprid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu ( 1 )

120

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/622 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o jednotné šablony, pokyny a metodiku pro podávání zpráv o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky ( 1 )

123

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/623 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat ( 1 )

137

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2021/624 ze dne 12. dubna 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou mezi Evropským hospodářským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu, pokud jde o změny dodatků I a III uvedené úmluvy

168

 

*

Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2021/625 ze dne 14. dubna 2021 o zřízení sítě primárních dealerů a vymezení kritérií způsobilosti týkajících se hlavních a společných mandátů pro syndikované transakce pro účely výpůjček prováděných Komisí jménem Unie a Evropského společenství pro atomovou energii

170

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/626 ze dne 14. dubna 2021, kterým se zřizuje Portál InvestEU a stanoví jeho technické specifikace

183

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/627 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví pravidla pro vedení protokolů a přístup k nim v Evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240

187

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top