EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:438:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 438, 28. prosince 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 438

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
28. prosince 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2202, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen dovoz zásilek živočichů pocházejících z akvakultury do Unie ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2203, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie ( 1 )

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2204, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2205, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislého území Guernsey na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat zásilky drůbeže a drůbežích produktů ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2206, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 119/2009, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Unie ( 1 )

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2207, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie ( 1 )

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2208, ze dne 22. prosince 2020, kterým se Spojené království zařazuje mezi třetí země, z nichž je povolen dovoz zásilek sena a slámy do Unie ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2209, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, ze kterých je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie ( 1 )

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2210, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky týkající se chráněné zóny Severního Irska a zákazy a požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze Spojeného království do Unie ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2211, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o Spojené království

41

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2212, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Spojeného království a korunního závislého území Jersey (oznámeno pod číslem C(2020) 9453)  ( 1 )

44

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2213, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9547)  ( 1 )

48

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2214, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9551)  ( 1 )

51

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2215, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu skotu do Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9552)  ( 1 )

54

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2216, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz embryí skotu do Unie ( 1 )

57

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2217, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9554)  ( 1 )

60

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2218, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha rozhodnutí 2011/163/EU, pokud jde o schválení plánů sledování reziduí předložených Spojeným královstvím a jeho závislými územími (oznámeno pod číslem C(2020) 9556)  ( 1 )

63

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2219, ze dne 22. prosince 2020 o rovnocennosti rozmnožovacího materiálu a sadby zeleniny, mimo osivo, a rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce vyprodukovaných ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 9590)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top