EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 434, 23. prosince 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 434

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
23. prosince 2020


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/2189, ze dne 18. prosince 2020, kterým se Nizozemsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2190 ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2191 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man

8

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2192, ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko ( 1 )

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2193, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na kvalifikovanost a metody výcviku letové posádky a pokud jde o hlášení událostí v civilním letectví, analýzu těchto hlášení a navazující opatření

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2194, ze dne 16. prosince 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Milas Zeytinyağı“ (CHOP))

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2195, ze dne 16. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Monti Iblei“ (CHOP))

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2196, ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( 1 )

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2197, ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

50

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2198, ze dne 22. prosince 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1628 o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo

52

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2020/2199 ze dne 8. prosince 2020 o jmenování vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2200, ze dne 17. prosince 2020 o prodloužení období sběru prohlášení o podpoře některých evropských občanských iniciativ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1042 (oznámeno pod číslem C(2020) 9226)

56

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2201, ze dne 22. prosince 2020 o jmenování některých členů a jejich náhradníků do Rady pro uspořádání struktury vzdušného prostoru a do koordinační krizové jednotky pro evropské letectví pro funkce sítě uspořádání letového provozu ( 1 )

59

 

 

JEDNACÍ ŘÁDY

 

*

Rozhodnutí č. 19-2020 Účetního dvora ze dne 14. prosince 2020 o změně článku 19 jednacího řádu Účetního dvora

66

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Doporučení č. 1/2020 celního výboru zřízeného dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé ze dne 8. prosince 2020 pro použití článku 27 Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

67

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top