EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:423:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 423, 15. prosince 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 423

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
15. prosince 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2079 ze dne 8. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Münchener Kümmel)

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2080, ze dne 9. prosince 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

*

Nařízení Komise (EU) 2020/2081, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2082 ze dne 14. prosince 2020, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/2116

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2083 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Japonsko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků ( 1 )

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2084, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2067 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ( 1 )

23

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2085, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ( 1 )

37

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2086 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/532, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 u kontrol prostřednictvím sledování týkajících se žádostí o podporu pro režimy podpory na plochu a žádosti o platby pro opatření podpory na plochu

48

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2087 ze dne 14. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky mankozeb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

50

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise (EU) 2020/2088 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách ( 1 )

53

 

*

Směrnice Komise (EU) 2020/2089 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách ( 1 )

58

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/2090 ze dne 4. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2020/60)

62

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

*

Obecné zásady evropské Centrální banky (EU) 2020/2091 ze dne 4. prosince 2020, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2020/61)

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top