EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:402:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 402, 1. prosince 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 402

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
1. prosince 2020


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1790 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1791 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu

7

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1792 ze dne 16. listopadu 2020 o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech

13

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1793 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

21

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794 ze dne 16. září 2020, kterým se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce ( 1 )

23

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1795 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení železnatého chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1796 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-glutaminu z Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1797 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-valinu z Escherichia coli KCCM 80159 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1798 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-lysin-monohydrochloridu z Corynebacterium glutamicum DSM 32932 a L-lysin-sulfátu z Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

39

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1799 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC 12056 jako doplňkové látky pro nosnice a jiné ptáky určené ke snášce (držitel povolení: Andrés Pintaluba S.A.) ( 1 )

43

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1800 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení glutamanu sodného získaného fermentací s Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

46

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1801 ze dne 30. listopadu 2020, kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020

49

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1802 ze dne 27. listopadu 2020 o změně příručky pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (oznámeno pod číslem C(2020) 8151)  ( 1 )

51

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1803 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro produkty z tištěného papíru, papírové kancelářské potřeby a papírové odnosné tašky (oznámeno pod číslem C(2020) 8155)  ( 1 )

53

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1804 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro elektronické displeje (oznámeno pod číslem C(2020) 8156)  ( 1 )

73

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1805 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí 2014/350/EU a rozhodnutí (EU) 2016/1349, pokud jde o prodloužení doby platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům a obuvi a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (oznámeno pod číslem C(2020) 8152)  ( 1 )

89

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1806 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se schvaluje používání funkce setrvačné jízdy při zapnutém motoru v osobních automobilech se spalovacím motorem a v hybridních elektrických osobních automobilech s jiným než externím nabíjením jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí Komise 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102, (EU) 2020/1222 ( 1 )

91

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1807 ze dne 27. listopadu 2020 o prodloužení platnosti opatření přijatého Úřadem pro bezpečnost a ochranu zdraví Spojeného království povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2020) 8158)

138

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1808 ze dne 30. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1698, pokud jde o evropské normy pro některé výrobky pro péči o dítě, dětský nábytek, stacionární tréninková zařízení a náchylnost cigaret ke vznícení ( 1 )

140

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1809 ze dne 30. listopadu 2020 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 8591)  ( 1 )

144

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 ( Úř. věst. L 20, 24.1.2020 )

169

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top