EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:354:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 354, 26. října 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 354

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
26. října 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1546 ze dne 23. října 2020, kterým se stanoví struktura a podrobné postupy pro soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů hrubého národního důchodu a jejich složek podle Evropského systému účtů (ESA 2010) ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1547 ze dne 23. října 2020, kterým se opravuje polské znění prováděcího nařízení (EU) 2018/274, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561

4

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2020/1548 ze dne 13. října 2020 o jmenování vedoucího mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)

5

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1549 ze dne 22. října 2020, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/200/ES o opatřeních proti zavlékání viru Pepino mosaic do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2020) 7139)

7

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1550 ze dne 23. října 2020, kterým se zavádí víceletý program kontrol na období 2021–2025, které mají provádět odborníci Komise v členských státech za účelem ověření uplatňování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce

9

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Rady (EU) 2020/1551 ze dne 22. října 2020, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezení

19

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2020/1552 ze dne 14. října 2020, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2020/50)

22

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2020/1553 ze dne 14. října 2020, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2020/51)

24

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2020/1554 ze dne 14. října 2020, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23, pokud jde o četnost podávání zpráv Evropské centrální bance o kvalitě externí statistiky (ECB/2020/52)

26

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top