EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:333:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 333, 27. prosince 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 333

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
27. prosince 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2218 ze dne 24. října 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

1

 

*

Protokol o provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2019/2219 ze dne 24. října 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

31

 

*

Nařízení Rady (EU) 2019/2220 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2221 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013, pokud jde o údaje zaznamenané ve zprávách týkajících se registrace hospodářských subjektů a daňových skladů v národních registrech a v centrálním registru

47

 

*

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2222 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o údaje, jež se mají předkládat v rámci elektronických postupů pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

56

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2223 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o údaje požadované pro doklady v rámci vzájemné správní pomoci používané pro účely výměny informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

82

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského Parlamentu (EU) 2019/2224 ze dne 23. října 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

134

 

*

Usnesení Evropského Parlamentu (EU) 2019/2225 ze dne 23. října 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

135

 

*

Rozhodnutí Evropského Parlamentu (EU) 2019/2226 ze dne 23. října 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017

137

 

*

Usnesení Evropského Parlamentu (EU) 2019/2227 ze dne 23. října 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017

139

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2228 ze dne 19. prosince 2019 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob jménem Unie

141

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2229 ze dne 19. prosince 2019 o zmocnění k zahájení jednání s Běloruskou republikou o dohodě o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

143

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/2230 ze dne 19. prosince 2019 o změně rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

146

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/2231 ze dne 10. prosince 2019 o schválení objemu emise mincí v roce 2020 (ECB/2019/40)

149

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Rady Stabilizace A Přidružení Eu-Albánie č. 1/2019 ze dne 28. listopadu 2019 o účasti Albánie jako pozorovatele na činnosti Agentury Evropské unie pro základní práva a způsobu této účasti v rámci stanoveném v nařízení Rady (ES) č. 168/2007 [2019/2232]

151

 

*

Rozhodnutí výboru dohody o hospodářském partnerství č. 1/2019 zřízeného prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi ghanou na jedné straně a evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé ze dne 2. prosince 2019, pokud jde o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [2019/2233]

154

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top