EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:307:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 307, 28. listopadu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 307

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
28. listopadu 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni podpisu a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019

1

 

*

Informace o dni podpisu a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1964 ze dne 26. listopadu 2019 o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1965 ze dne 26. listopadu 2019 o povolení dihydrátu molybdenanu sodného jako doplňkové látky pro ovce ( 1 )

12

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/1966 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění a opravují přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích ( 1 )

15

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1967 ze dne 25. listopadu 2019 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Italskou republikou

27

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1968 ze dne 2. srpna 2019 o opatření SA.21445 – C42/2006, které provedla Italská republika jako odměnu společnosti Poste Italiane za běžné účty u italské státní pokladny (oznámeno pod číslem C(2019) 5649)  ( 1 )

28

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1969 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení IPBC pro použití v biocidních přípravcích typu 8 ( 1 )

45

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1970 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status oblastí úředně prostých brucelózy (B. melitensis), příloha II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status některých oblastí ve Španělsku úředně prostých brucelózy, a přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status některých oblastí v Itálii prostých Aujeszkyho choroby a schválení eradikačních programů pro tyto oblasti (oznámeno pod číslem C(2019) 8378)  ( 1 )

47

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1971 ze dne 26. listopadu 2019 o uznání režimu „Universal Feed Assurance Scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

54

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1972 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8396)  ( 1 )

56

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1973 ze dne 27. listopadu 2019 o neschválení stříbrno-mědnatého zeolitu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 7 ( 1 )

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top