EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:260:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 260, 11. října 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 260

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
11. října 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1701 ze dne 23. července 2019, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1702 ze dne 1. srpna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1703 ze dne 4. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ (CHZO))

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1704 ze dne 9. října 2019, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2019 přičítají určitá množství zadržená v roce 2018

13

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1705 ze dne 10. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) 2019/1197, pokud jde o lhůty, v nichž Spojené království musí splňovat podmínky způsobilosti k financování z prostředků Unie po vystoupení Spojeného království z Unie

40

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1706 ze dne 10. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/325 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

42

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1707 ze dne 17. června 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o doporučení týkající se některých změn dohody, které mají zohlednit přistoupení Samoy a budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovních států k dohodě

45

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1708 ze dne 7. října 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o prodloužení výjimky WTO umožňující Spojeným státům americkým poskytovat preferenční sazební zacházení v rámci zákona Spojených států o ekonomickém oživení Karibské oblasti (CBERA)

48

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1709 ze dne 7. října 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o prodloužení výjimky WTO umožňující rozvojovým členským zemím poskytovat preferenční sazební zacházení pro produkty z nejméně rozvinutých zemí

50

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1710 ze dne 7. října 2019 o jmenování tří členů a tří náhradníků Výboru regionů, navržených Španělským královstvím

52

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1711 ze dne 7. října 2019 o jmenování dvou členů a tří náhradníků Výboru regionů, navržených Španělským královstvím

54

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1712 ze dne 20. července 2018 o veřejné půjčce SA.29198 (2010/C) (ex 2009/NN) poskytnuté Slovenskou republikou podniku Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ŽSSK Cargo) (oznámeno pod číslem C(2019) 4723) ( 1 )

56

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1713 ze dne 9. října 2019, kterým se stanoví formát informací, jež mají členské státy poskytnout pro účely podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 (oznámeno pod číslem C(2019) 7133) ( 1 )

65

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1672 ze dne 4. října 2019 o stabilizační akci Evropské unie na podporu mechanismu OSN pro ověřování a inspekce v Jemenu ( Úř. věst. L 256, 7.10.2019 )

69

 

*

Oprava směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování ( Úř. věst. L 176, 10.7.2010 )

70

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány ( Úř. věst. L 176, 10.7.2010 )

72

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek ( Úřední věstník Evropské unie L 176 ze dne 10. července 2010 )

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top