Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 259, 10. října 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

Úřední věstník

Evropské unie

L 259

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62

10. října 2019


Obsah

Strana

 

 

 

 

II Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1689 ze dne 29. května 2019, kterým se opravuje rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Text s významem pro EHP)

1


 

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1690 ze dne 9. října 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky alfa-cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

2


 

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/1691 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)

9


 

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU2019/1692 ze dne 9. října 2019 o uplatňování některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkajících se registrace a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek (Text s významem pro EHP)

12


 

 

*

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1693 ze dne 9. října 2019 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz ocelových kol pocházejících z Čínské lidové republiky

15

 

 

ROZHODNUTÍ

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1694 ze dne 4. října 2019 o jmenování jedné náhradnice Výboru regionů, navržené Maďarskem

58

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1695 ze dne 4. října 2019 o jmenování čtyř členů a pěti náhradníků Výboru regionů, navržených Nizozemským královstvím

59

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1696 ze dne 4. října 2019 o jmenování jednoho člena a pěti náhradníků Výboru regionů, navržených Španělským královstvím

61

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/1697 ze dne 7. října 2019 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku

63


 

 

*

Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1698 ze dne 9. října 2019 o evropských normách pro výrobky vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (Text s významem pro EHP)

65


 

 

III Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 42/19/COL ze dne 17. června 2019 o vynětí provozování veřejné autobusové dopravy v Norsku z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU [2019/…]

75


 

 

I Legislativní akty

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1688 ze dne 8. října 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických (Úřední věstník Evropské unie L 258 ze dne 9. října 2019)

86

CS

Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top