EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 187, 12. července 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 187

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
12. července 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1187 ze dne 6. června 2019 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

1

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1188 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1189 ze dne 8. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1190 ze dne 11. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2019

30

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1191 ze dne 8. července 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 04 03 01 03: „Volný pohyb pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí“) ( 1 )

33

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1192 ze dne 8. července 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 02 03 01: „Provoz a rozvoj vnitřního trhu zboží a služeb“ a rozpočtová položka 02 03 04: „Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu“) ( 1 )

36

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1193 ze dne 8. července 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 33 02 03 01: „Právo obchodních společností“) ( 1 )

39

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1194 ze dne 5. července 2019 o identifikaci látky 4-terc-butylfenol (PTBP) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1195 ze dne 10. července 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/730/ES, 2008/837/ES, 2009/184/ES, 2011/354/EU, prováděcí rozhodnutí 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 a (EU) 2017/2451, pokud jde o držitele povolení a zástupce pro uvádění geneticky modifikované sóji, bavlny, řepky olejné a kukuřice na trh (oznámeno pod číslem C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1196 ze dne 11. července 2019 o účasti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

50

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top