EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:103:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 103, 12. dubna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 103

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
12. dubna 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/593 ze dne 8. dubna 2019 o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie

1

 

*

Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/594 ze dne 8. dubna 2019, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (CHZO))

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/595 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ( 1 )

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/596 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

24

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/597 ze dne 9. dubna 2019 o zřízení Skupiny odborníků na vysoké úrovni pro evropskou strukturu pro financování rozvoje

26

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/598 ze dne 9. dubna 2019 o prozatímních pravidlech jmenování evropských žalobců na jejich první funkční období a během něj podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1939

29

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/599 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území (oznámeno pod číslem C(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/600 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a jeho závislými územími v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/601 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu skotu na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/602 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup embryí skotu na území Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/603 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí a území, ze kterých je povolen vstup mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/604 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/605 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/606 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/607 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1922 ze dne 10. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ( Úř. věst. L 319, 14.12.2018 )

60

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/461 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/522, pokud jde o výjimku z oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) a úřad pro správu dluhu Spojeného království (United Kingdom Debt Management Office) ( Úř. věst. L 80, 22.3.2019 )

61

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top