EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:099:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 99, 10. dubna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 99

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
10. dubna 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/563 ze dne 8. dubna 2019 o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/564 ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/565 ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/566 ze dne 9. dubna 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých potrubních tvarovek pocházejících z Ruské federace, Korejské republiky a Malajsie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a ukončuje šetření týkající se dovozu téhož výrobku pocházejícího z Turecké republiky

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/567 ze dne 9. dubna 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

36

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/568 ze dne 8. dubna 2019 o jmenování jednoho člena Jednotného výboru pro řešení krizí

38

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2019/569 ze dne 3. dubna 2019 o navrhované občanské iniciativě nazvané „Dodržování zásad právního státu v Evropské unii“ (oznámeno pod číslem C(2019) 2314)

39

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/570 ze dne 8. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU, pokud jde o kapacity rescEU, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise 2014/762/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 2644)  ( 1 )

41

 

*

Rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí (EU) 2019/571 ze dne 28. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu a o účetní závěrce Jednotného výboru pro řešení krizí pro rozpočtový rok 2017 (SRB/PS/2019/02)

46

 

 

Opravy

 

*

Oprava Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC ( Úř. věst. L 288, 22.10.2016 )

47

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top