EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:077:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 77, 20. března 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 77

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
20. března 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Nařízení Rady (EU) 2019/440 ze dne 29. listopadu 2018 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/441 ze dne 4. března 2019 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě

4

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu

8

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/442 ze dne 12. prosince 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení ( 1 )

56

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/443 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii ( 1 )

59

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/444 ze dne 19. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formuláře pro stanovení závazku ručitele a o zahrnutí nákladů na leteckou dopravu do celní hodnoty s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

61

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/445 ze dne 19. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

64

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/446 ze dne 19. března 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( 1 )

67

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/447 ze dne 15. března 2019 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Italskou republikou

73

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/448 ze dne 18. března 2019 o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení methoxychloru do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách

74

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/449 ze dne 18. března 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 2024)

76

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/450 ze dne 19. března 2019 o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ( 1 )

78

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/451 ze dne 19. března 2019 o harmonizovaných normách pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ( 1 )

80

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top