EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 9, 11. ledna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 9

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
11. ledna 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu

2

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol

46

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/35 ze dne 8. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu ( 1 )

77

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/36 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o látku N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid ( 1 )

85

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/37 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ( 1 )

88

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/38 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro iprodion v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

94

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/39 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( 1 )

106

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/40 ze dne 10. ledna 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

113

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/41 ze dne 3. prosince 2018 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení zřízeném Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu č. 3 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

114

 

*

Rozhodnutí Výboru pro přidružení EU–Jordánsko č. 1/2018 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění ustanovení protokolu č. 3 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ a o seznam opracování nebo zpracování, která je nutno provést na nepůvodních materiálech, aby určité kategorie produktů vyrobených na území Jordánského hášimovského království a souvisejících s vytvářením pracovních míst pro syrské uprchlíky a Jordánce získaly status původu [2019/42]

147

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

178

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/44 ze dne 29. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, o změně rozhodnutí ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/30 (ECB/2018/28)

180

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/45 ze dne 29. listopadu 2018 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

183

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/46 ze dne 29. listopadu 2018 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

190

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/47 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek (ECB/2018/31)

194

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/48 ze dne 30. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

196

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top