EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 251, 5. října 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 251

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
5. října 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/1481 ze dne 4. října 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/1482 ze dne 4. října 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o kofein a theobromin ( 1 )

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1483 ze dne 4. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

22

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1484 ze dne 4. října 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté čtvrté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

24

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1485 ze dne 28. září 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Unie, pokud jde o změny příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

25

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1486 ze dne 28. září 2018 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro cla zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu I k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce novým protokolem, který odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

28

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1487 ze dne 2. října 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1013/EU, kterým se Rakouské republice povoluje dále používat opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

33

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top