EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:238:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 238, 21. září 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 238

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
21. září2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1257 ze dne 18. září 2018 o podpisu Dohody o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu jménem Evropské unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1258 ze dne 18. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab Iodine PT3 Family“ ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/1259 ze dne 20. září 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 873/2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o prodloužení přechodného období podle článku 4 u aromatu „koncentrát grilovací příchutě (rostlinný)“ číslo FL 21.002 ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1260 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek pyridaben, chinmerak a fosfid zinečnatý ( 1 )

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1261 ze dne 20. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hypred's iodine based products“ ( 1 )

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1262 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, thiofanát-methyl a tribenuron ( 1 )

62

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne 20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644

65

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1264 ze dne 20. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pethoxamid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

71

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1265 ze dne 20. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fenpikoxamid a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

77

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1266 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazachin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid ( 1 )

81

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1267 ze dne 20. září 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté čtvrté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

84

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1268 ze dne 18. září 2018 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Švédským královstvím

85

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1269 ze dne 18. září 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije

86

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1270 ze dne 18. září 2018 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Litevskou republikou

87

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1271 ze dne 18. září 2018 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Spolkovou republikou Německo

88

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1272 ze dne 18. září 2018 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou

89

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/1273 ze dne 18. září 2018 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Polskou republikou

90

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/1274 ze dne 18. září 2018 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Dánským královstvím

91

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1275 ze dne 18. září 2018 o jmenování členů výběrové komise uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1939

92

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1276 ze dne 22. února 2018 ve věci SA.31149 (2012/C) – Německo – Údajná státní podpora ve prospěch společnosti Ryanair (oznámeno pod číslem C(2018) 1034)  ( 1 )

94

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top