EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 194, 31. července 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 194

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
31. července 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1069 ze dne 26. července 2018 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

1

 

 

Protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2018/1070 ze dne 26. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1970, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

21

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1071 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/468

23

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1072 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

27

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1073 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

30

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1074 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

32

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1075 ze dne 27. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 jako účinné látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1076 ze dne 30. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky isofluran podle maximálního limitu reziduí ( 1 )

41

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1077 ze dne 30. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

44

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1078 ze dne 30. července 2018, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2018 do 29. září 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu ( 1 )

47

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1079 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 28343 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1080 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm a kuřice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1081 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1082 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice

140

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1083 ze dne 30. července 2018, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

142

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1084 ze dne 30. července 2018, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/475

144

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1085 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

147

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1086 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

150

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1087 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

152

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeného Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, č. 1/2018 ze dne 22. března 2018 o přijetí jednacího řádu Výboru dohody o hospodářském partnerství [2018/1088]

158

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top