EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:140:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 140, 6. června 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 140

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
6. června 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/826 ze dne 28. května 2018 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/827 ze dne 4. června 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/828 ze dne 15. února 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, pokud jde o požadavky týkající se protiblokovacích brzdových systémů, vysokotlakých zásobníků energie a hydraulických spojení jednohadicového typuText s významem pro EHP.  (1 )

5

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/829 ze dne 15. února 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidelText s významem pro EHP.  (1 )

8

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/830 ze dne 9. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, pokud jde o úpravu požadavků na konstrukci a obecných požadavků v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel

15

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/831 ze dne 5. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinamiText s významem pro EHP.  (1 )

35

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/832 ze dne 5. června 2018, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchuText s významem pro EHP.  (1 )

38

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/833 ze dne 4. června 2018, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

87

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/834 ze dne 4. června 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3318) Text s významem pro EHP.  (1 )

89

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/835 ze dne 4. června 2018 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 3319) Text s významem pro EHP.  (1 )

104

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Podvýboru EU-Gruzie pro cla č. 1/2018 ze dne 20. března 2018, kterým se nahrazuje protokol I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2018/836]

107

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top