Help Print this page 

Document L:2018:122:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 122, 17. května 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 122

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
17. května 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o prozatímním provádění Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/720 ze dne 16. května 2018 o otevření a správě celní kvóty Unie pro drůbež pocházející z Islandu

2

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/721 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky prasečí prolaktin podle maximálního limitu reziduí ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/722 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky eprinomektin podle maximálního limitu reziduí ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/723 ze dne 16. května 2018, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, pokud jde o schválení omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/724 ze dne 16. května 2018 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických

14

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI

29

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2018/726 ze dne 2. května 2018 o jmenování vedoucího mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP SAHEL Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

32

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/727 ze dne 14. května 2018 o jmenování jedné náhradnice Výboru regionů, navržené Rumunskem

34

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013 ( Úř. věst. L 354, 28.12.2013 )

35

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/390 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro určité obezřetnostní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů a určené úvěrové instituce poskytující bankovní doplňkové služby ( Úř. věst. L 65, 10.3.2017 )

35

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/391 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání ( Úř. věst. L 65, 10.3.2017 )

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top