EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:102:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 102, 23. dubna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 102

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
23. dubna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/613 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje látka PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 4 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/614 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje azoxystrobin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 ( 1 )

5

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/615 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banque de France

9

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/616 ze dne 17. dubna 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP

11

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/617 ze dne 19. dubna 2018, kterým se Portugalsku uděluje povolení odchýlit se od bodu OPS 1.1100(1.1)(b) přílohy III nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (oznámeno pod číslem C(2018) 2183)

14

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/618 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/535/EU o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 2227)

17

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/619 ze dne 20. dubna 2018 o neschválení PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 5 a 6 ( 1 )

21

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/620 ze dne 20. dubna 2018 o technických specifikacích pro složku služeb programu Copernicus podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ( 1 )

23

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/621 ze dne 20. dubna 2018 o technických specifikacích pro kosmickou složku programu Copernicus podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ( 1 )

56

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/622 ze dne 20. dubna 2018 o neschválení chlorofenu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 3 ( 1 )

80

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/623 ze dne 20. dubna 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2481)  ( 1 )

81

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2018/624 ze dne 20. dubna 2018 o přeshraničním přístupu na trh pro subdodavatele a malé a střední podniky v odvětví obrany

87

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 652/2012 ze dne 13. července 2012 o opravě nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso ( Úř. věst. L 190, 19.7.2012 )

95

 

*

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/286 ze dne 26. února 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice ( Úř. věst. L 55, 27.2.2018 )

96

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES ( Úř. věst. L 337, 23.12.2015 )

97

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2018/589 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol ( Úř. věst. L 99, 19.4.2018 )

100

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top