EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:101:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 101, 20. dubna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 101

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
20. dubna 2018


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/599 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/600 ze dne 10. října 2016 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách jménem Evropské unie

3

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/601 ze dne 16. dubna 2018 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách jménem Evropské Unie

5

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

6

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/602 ze dne 19. dubna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/603 ze dne 12. dubna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/604 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o postupy usnadňující stanovení preferenčního původu zboží v Unii, a o zrušení nařízení (EHS) č. 3510/80 a (ES) č. 209/2005

22

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému ( 1 )

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/606 ze dne 19. dubna 2018, kterým se uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Dons“ (CHOP)

37

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/607 ze dne 19. dubna 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

40

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/608 ze dne 19. dubna 2018, kterým se stanoví technická kritéria pro elektronické identifikátory lodní výstroje ( 1 )

64

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/609 ze dne 19. dubna 2018 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro 2. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2018/154

68

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/610 ze dne 19. dubna 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro devatenácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

69

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/611 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

70

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/612 ze dne 7. dubna 2016 o státní podpoře SA 28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) poskytnuté Řeckem pro kontejnerový terminál v přístavu Pireus (oznámeno pod číslem C(2018) 1978)  ( 1 )

73

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( Úř. věst. L 156, 14.6.2016 )

76

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top