EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 60, 2. března 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 60

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
2. března 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/306 ze dne 18. prosince 2017, kterým se stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, pokud jde o tresku obecnou a platýse evropského v rámci rybolovu v Baltském moři

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/307 ze dne 28. února 2018, kterým se rozšiřují zvláštní záruky týkající se salmonely stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na maso získané z brojlerů (Gallus gallus) určené pro Dánsko ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/308 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o formáty, vzory a definice, podle nichž orgány příslušné k řešení krize zjišťují informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a předávají je Evropskému orgánu pro bankovnictví ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/309 ze dne 1. března 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propineb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/310 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 2. března 2018

19

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/311 ze dne 27. února 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz k přijetí společných pokynů pro provádění dohody

23

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/312 ze dne 27. února 2018 o jmenování jedné členky Výboru regionů, navržené Španělským královstvím

39

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/313 ze dne 28. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/314 ze dne 1. března 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Rady pro spolupráci EU-Arménie č. 1/2017 ze dne 20. listopadu 2017 k prioritám partnerství EU-Arménie [2018/315]

51

 

 

Opravy

 

*

Oprava obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9) ( Úř. věst. L 101, 13.4.2017 )

56

 

*

Oprava obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2016/34) ( Úř. věst. L 347, 20.12.2016 )

57

 

*

Oprava rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2017/30) ( Úř. věst. L 295, 14.11.2017 )

57

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/2379 ze dne 18. prosince 2017 o uznání zprávy Kanady zahrnující typické emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských surovin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ( Úř. věst. L 337, 19.12.2017 )

57

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top