EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:017:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 17, 23. ledna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 17

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
23. ledna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni podpisu a prozatímním provádění Smlouvy o Dopravním společenství mezi EU a západním Balkánem

1

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Nezávislým státem Samoa o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/92 ze dne 18. října 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu částek poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace ( 1 )

2

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/93 ze dne 16. listopadu 2017 o navýšení procentního podílu rozpočtových zdrojů přidělených na projekty podporované prostřednictvím grantů na akce v rámci podprogramu pro životní prostředí věnovaných na projekty podporující ochranu přírody a biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise přenesené pravomoci (EU) 2018/94 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/95 ze dne 9. ledna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Slavonski med“ (CHOP))

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/96 ze dne 9. ledna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Oignon doux des Cévennes“ (CHOP))

10

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/97 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání sladidel v jemném pečivu ( 1 )

11

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/98 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o sorban vápenatý (E 203) ( 1 )

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/99 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o formulář a podmínky předávání ročního hodnocení účinnosti automatické výměny informací a seznam statistických údajů, které členské státy poskytují pro účely hodnocení směrnice Rady 2011/16/EU

29

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny ( 1 )

34

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/101 ze dne 22. ledna 2018 o prosazování účinné kontroly vývozu zbraní

40

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/102 ze dne 19. ledna 2018, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání autonomních oblastí Aragonie a Katalánsko ve Španělsku za oblasti úředně prosté brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2018) 159)  ( 1 )

48

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2018/103 ze dne 20. prosince 2017 v otázce právního státu v Polsku komplementární k doporučením (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 a (EU) 2017/1520

50

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top