EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 331, 14. prosince 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 331

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
14. prosince 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2307 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

1

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2308 ze dne 13. prosince 2017 o povolení přípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako doplňkové látky pro sající selata (držitel povolení Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2309 ze dne 13. prosince 2017 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2017 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/1345

23

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2310 ze dne 13. prosince 2017, kterým se na rok 2018 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2311 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2312 ze dne 13. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro prasnice, sající selata a psy (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny

44

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2314 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. listopadu 2017 do 30. listopadu 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července 2018 do 31. prosince 2018 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

53

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států

57

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2316 ze dne 12. prosince 2017, kterým se zrušuje rozhodnutí 92/176/EHS o mapách, které mají být poskytovány pro použití v síti Animo (oznámeno pod číslem C(2017) 8316)  ( 1 )

78

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2317 ze dne 13. prosince 2017 o uznání nepovinného režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

79

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2318 ze dne 13. prosince 2017 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu vztahujícího se na finanční trhy v Austrálii v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( 1 )

81

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2319 ze dne 13. prosince 2017 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu vztahujícího se na uznané burzovní společnosti ve Zvláštní administrativní oblasti Hongkong v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( 1 )

87

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2320 ze dne 13. prosince 2017 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu Spojených států amerických pro vnitrostátní systémy obchodování s cennými papíry a alternativní obchodní systémy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( 1 )

94

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top