Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 295, 14. listopadu 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 295

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
14. listopadu 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2060 ze dne 6. listopadu 2017 o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/2061 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

3

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/2062 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

4

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

21

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/2064 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1420

38

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2065 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky 8-hydroxychinolin stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011 a mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o zařazení účinné látky 8-hydroxychinolin na seznam látek, které se mají nahradit ( 1 )

40

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2066 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje prášek z hořčičných semen jako základní látka a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

43

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2067 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) jako základní látka ( 1 )

47

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2068 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje sorbát draselný jako základní látka ( 1 )

49

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2069 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a proquinazid ( 1 )

51

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2070 ze dne 6. listopadu 2017 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Finskou republikou

54

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2071 ze dne 13. listopadu 2017 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii

55

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2072 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1426

57

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2073 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

59

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

60

 

*

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne 4. září 2017, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru ( 1 )

69

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2076 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2009/607/ES, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU tvrdým podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem C(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2077 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2078 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 7391)

77

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2079 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se povoluje uvedení extraktu bohatého na taxifolin na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 7418)

81

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2080 ze dne 22. září 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/9 o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití (ECB/2017/29)

86

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2017/30)

89

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2017/2082 ze dne 22. září 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2017/28)

97

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top