EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:271:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 271, 20. října 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 271

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
20. října 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1914 ze dne 19. října 2017 o povolení salinomycinátu sodného (Sacox 120 microGranulate a Sacox 200 microGranulate) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice a o zrušení nařízení (ES) č. 1852/2003 a (ES) č. 1463/2004 (držitel povolení Huvepharma NV) ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1915 ze dne 19. října 2017 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie

7

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1916 ze dne 19. října 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007

25

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1917 ze dne 19. října 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané do 9. října 2017 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence

27

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1918 ze dne 19. října 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. října 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

30

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1919 ze dne 19. října 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třinácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

33

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie

34

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1921 ze dne 16. října 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšené radě CARIFORUM-EU zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o sestavení seznamu rozhodců

38

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1922 ze dne 16. října 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšené radě CARIFORUM-EU zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy IX protokolu I

41

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU č. 1/2017 ze dne 2. října 2017 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci států východní a jižní Afriky, pokud jde o konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka [2017/1923]

44

 

*

Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU č. 2/2017 ze dne 2. října 2017 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o solenou pamakrelu jižní (snoek, Thyrsites atun) [2017/1924]

47

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top