Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:073:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 73, 18. března 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 73

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
18. března 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/470 ze dne 28. února 2017 o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie jménem Evropské unie

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/471 ze dne 28. února 2017 o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie jménem Evropské unie

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/472 ze dne 15. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/473 ze dne 17. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/474 ze dne 17. března 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. března 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007

9

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/475 ze dne 17. března 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. března 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007

11

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2017/476 ze dne 3. března 2017 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Lucemburským velkovévodstvím

14

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/477 ze dne 3. března 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro spolupráci zřízené podle Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé, pokud jde o pracovní ujednání Rady pro spolupráci, Výboru pro spolupráci, specializované podvýbory a jakékoliv jiné orgány

15

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/478 ze dne 16. března 2017, kterým se některé členské státy osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2010/680/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 1662)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top