Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 27, 1. února 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 27

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
1. února 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/160 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/161 ze dne 31. ledna 2017, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

99

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/162 ze dne 31. ledna 2017 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

101

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/163 ze dne 31. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

113

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU ( 1 )

115

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/165 ze dne 27. ledna 2017 o jmenování jednoho člena a dvanácti náhradníků Výboru regionů, navržených Francouzskou republikou

121

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/166 ze dne 27. listopadu 2015 o státní podpoře SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), kterou Portugalsko hodlá poskytnout společnosti Volkswagen Autoeuropa, Lda (oznámeno pod číslem C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/167 ze dne 30. ledna 2017, kterým se Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko dočasně opravňují, aby certifikovaly prvotní matečné rostliny a prvotní materiál určitých druhů ovocných rostlin uvedených v příloze I směrnice Rady 2008/90/ES, vyprodukované na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu (oznámeno pod číslem C(2017) 60)

143

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/168 ze dne 31. ledna 2017 o určení technických specifikací „Internet Engineering Task Force“ za účelem odkazování při zadávání veřejných zakázek ( 1 )

151

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí č. 1/2015 Společného výboru pro zemědělství ze dne 19. listopadu 2015 o změně dodatků 1, 2 a 4 přílohy 4 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2017/169]

155

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí ( Úř. věst. L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top