EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:013:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 13, 17. ledna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 13

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
17. ledna 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/53 ze dne 14. prosince 2016 o povolení butan-1-olu, hexan-1-olu, oktan-1-olu, nonan-1-olu, dodekan-1-olu, heptan-1-olu, dekan-1-olu, pentan-1-olu, ethanolu, acetaldehydu, propanalu, butanalu, pentanalu, hexanalu, oktanalu, dekanalu, dodekanalu, nonanalu, heptanalu, undekanalu, 1,1-diethoxyethanu, kyseliny mravenčí, kyseliny octové, kyseliny propionové, kyseliny valerové, kyseliny hexanové, kyseliny oktanové, kyseliny dekanové, kyseliny dodekanové, kyseliny olejové, kyseliny hexadekanové, kyseliny tetradekanové, kyseliny heptanové, kyseliny nonanové, ethyl-acetátu, propyl-acetátu, butyl-acetátu, hexyl-acetátu, oktyl-acetátu, nonyl-acetátu, decyl-acetátu, dodecyl-acetátu, heptyl-acetátu, methyl-acetátu, methyl-butyrátu, butyl-butyrátu, pentyl-butyrátu, hexyl-butyrátu, oktyl-butyrátu, ethyl-dekanoátu, ethyl-hexanoátu, propyl-hexanoátu, pentyl-hexanoátu, hexyl-hexanoátu, methyl-hexanoátu, ethyl-formiátu, ethyl-dodekanoátu, ethyl-tetradekanoátu, ethyl-nonanoátu, ethyl-oktanoátu, ethyl-propionátu, methyl-propionátu, ethyl-valerátu, butyl-valerátu, ethyl-hex-3-enoátu, ethyl-hexadekanoátu, ethyl-trans-2-butenoátu, ethyl-undekanoátu, butyl-isovalerátu, hexyl-isobutyrátu, methyl-2-methylbutyrátu, hexyl-2-methylbutyrátu, triethyl-citrátu, hexyl-isovalerátu a methyl-2-methylvalerátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/54 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 2-methylpropan-1-olu, isopentanolu, 3,7-dimethyloktan-1-olu, 2-ethylhexan-1-olu, 2-methylpropanalu, 3-methylbutanalu, 2-methylbutyraldehydu, kyseliny 3-methylbutanové, kyseliny 2-methylvalerové, kyseliny 2-ethylbutanové, kyseliny 2-methylbutanové, kyseliny 2-methylheptanové, kyseliny 4-methylnonanové, kyseliny 4-methyloktanové, isobutyl-acetátu, isobutyl-butyrátu, 3-methylbutyl-hexanoátu, 3-methylbutyl-dodekanoátu, 3-methylbutyl-oktanoátu, 3-methylbutyl-propionátu, 3-methylbutyl-formiátu, glyceryl-tributyrátu, isobutyl-isobutyrátu, isopentyl-isobutyrátu, isobutyl-isovalerátu, isopentyl-2-methylbutyrátu, 2-methylbutyl-isovalerátu a 2-methylbutyl-butyrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

80

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/55 ze dne 14. prosince 2016 o povolení oktan-2-olu, isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan2-onu, 6-methylhepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu a isopropyltetradekanoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

112

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/56 ze dne 14. prosince 2016 o povolení kyseliny mléčné, kyseliny 4-oxovalerové, kyseliny jantarové, kyseliny fumarové, ethyl-acetoacetátu, ethyl-laktátu, butyl-laktátu, ethyl-4-oxovalerátu, diethyl-sukcinátu, diethyl-malonátu, butyl-O-butyryllaktátu, hex-3-enyl-laktátu, hexyl-laktátu, butyro-1,4-laktonu, dekano-1,5-laktonu, undekano-1,5-laktonu, pentano-1,4-laktonu, nonano-1,5-laktonu, oktano-1,5-laktonu, heptano-1,4-laktonu a hexano-1,4-laktonu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

129

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/57 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 1,8-cineolu, 3,4-dihydrokumarinu a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyranu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

153

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/58 ze dne 14. prosince 2016 týkající se povolení α-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-methylfenyl)propan-2-olu, terpineolu a linalyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

159

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/59 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 2-fenyl-1,1-dimethoxyethanu, fenethyl-formiátu, fenethyl-oktanoátu, fenethyl-isobutyrátu, fenethyl-2-methylbutyrátu a fenethyl-benzoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

167

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/60 ze dne 14. prosince 2016 o povolení isoeugenolu jako doplňkové látky pro prasata, přežvýkavce a koně s výjimkou těch, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě, a zvířata v zájmovém chovu ( 1 )

177

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/61 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 4-allyl-2,6-dimethoxyfenolu a eugenyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě ryb a drůbeže ( 1 )

181

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/62 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 3-(methylthio)propionaldehydu, methyl-3-(methylthio)propionátu, allylthiolu, dimethylsulfidu, dibutylsulfidu, diallyldisulfidu, diallyltrisulfidu, dimethyltrisulfidu, dipropyldisulfidu, allyl-isothiokyanátu, dimethyldisulfidu, 2-methylbenzen-1-thiolu, S-methyl-butanthioátu, allyl(methyl)disulfidu, 3-(methylthio)propan-1-olu, 3-(methylthio)hexan-1-olu, 1-propan-1-thiolu, diallylsulfidu, 2,4-dithiapentanu, 2-methyl-2-(methyldithio)propanalu, 2-methylpropan-1-thiolu, methylsulfinylmethanu, propan-2-thiolu, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolanu a 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathianu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

186

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/63 ze dne 14. prosince 2016 o povolení benzylalkoholu, 4-isopropylbenzylalkoholu, benzaldehydu, 4-isopropylbenzaldehydu, salicylaldehydu, p-tolualdehydu, 2-methoxybenzaldehydu, kyseliny benzoové, benzyl-acetátu, benzyl-butyrátu, benzyl-formiátu, benzyl-propanoátu, benzyl-hexanoátu, benzyl-isobutyrátu, benzyl-isovalerátu, hexyl-salicylátu, benzyl-fenylacetátu, methyl-benzoátu, ethyl-benzoátu, isopentyl-benzoátu, pentyl-salicylátu a isobutyl-benzoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a veratraldehydu a kyseliny gallové jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat ( 1 )

214

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/64 ze dne 14. prosince 2016 o povolení amonné soli kyseliny glycyrrhizové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

242

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/65 ze dne 14. prosince 2016 týkající se povolení 1-isopropyl-4-methylbenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, β-karyofylenu, kamfenu, 1-isopropenyl-4-methylbenzenu, δ-3-karenu a d-limonenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

246

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/66 ze dne 14. prosince 2016 o povolení kyseliny tříslové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

259

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top